Minister infrastruktury zmienia wzór prawa jazdy. Projekt noweli rozporządzenia właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Wynika z niego, że na dokumencie nie będzie już adresu kierowcy. – Prawo jazdy jest dokumentem, którego cel stanowi wyłącznie stwierdzenie uprawnienia do kierowania pojazdami. Wydaje się je na podstawie wniosku o wydanie prawa jazdy, w którym wpisywany jest adres zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu. Adres umieszczony we wniosku jest wystarczający zarówno do określenia właściwości miejscowej organu, który ma wydać dokument, jak i do podejmowania czynności – uzasadnia zmiany minister.

Czytaj także: Prawo jazdy: błąd nie przerwie już egzaminu

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe