Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie opublikowało na czas rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. WORD-y uznały, że nie mają prawa do przeprowadzenia egzaminów i odwołały egzaminy.

Choć ministerstwo miało pół roku na wydanie przepisów o egzaminowaniu kandydatów na kierowców, brakujące rozporządzenie dopiero dzisiaj ukazało się w Dzienniku Ustaw pod poz. 232. Zostało wydane z datą 24 lutego 2016, ale w życie wchodzi 25 lutego 2016.

Również dzisiaj pod poz. 231 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z  24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dziś rano ministerstwo infrastruktury i budownictwa opublikowało komunikat, w którym wyjaśnia przyczyny opóźnienia i przeprasza kandydatów na kierowców za niedogodności, które ono spowodowało.

- Przyczyną opóźnienia w wydaniu rozporządzeń była konieczność dwukrotnego dostosowania projektów rozporządzeń do zmian wprowadzających system CEPIK 2.0, a następnie do zmian przesuwających wejście w życie przepisów wprowadzających CEPIK 2.0. na przełomie 2015 i 2016 r. Konieczne było przeprowadzenie po raz kolejny wymaganych uzgodnień międzyresortowych. Dodatkowo rozporządzenia wymagały uzyskania kontrasygnaty MSWiA i MON - wyjaśnia MIB.

Ministerstwo zwróciło się też do dyrektorów WORD-ów, aby przeprowadzali egzaminy na dotychczasowych zasadach, mając na względzie interes osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy.

- Przepisy ustawy o kierujących pojazdami szczegółowo regulują to, w jaki sposób i na jakich zasadach powinny być przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy, dlatego WORD-y powinny przeprowadzać je nadal, zgodnie z przyjętym harmonogramem i na dotychczasowych zasadach. Sposób przeprowadzania i oceny egzaminu, określone w nowych przepisach, zostały doprecyzowane, w sposób niemający wpływu na zakres egzaminu. W związku z tym wszystkie egzaminy przeprowadzone do czasu opublikowania nowych rozporządzeń są ważne - czytamy w komunikacie MIB.