Minister spraw wewnętrznych przygotował projekt zmian w ewidencjonowaniu wykroczeń kierowców. Trafił on właśnie do Rządowego Centrum Legislacji. Po zmianie do Centralnej Ewidencji Kierowców (drugi jej człon stanowi Ewidencja Pojazdów) będą wpisywani wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień do kierowania, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Znajdą się w nim także osoby posiadające prawa jazdy wydane za granicą i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Takie założenie pozwoli na gromadzenie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez wszystkich kierujących wymienionymi pojazdami, niezależnie od ich obywatelstwa, miejsca zamieszkania i państwa wydania prawa jazdy bądź pozwolenia. Prowadzona przez policję ewidencja jest jedynym źródłowym zbiorem danych o wykroczeniach drogowych popełnianych przez kierujących pojazdami.

MSWiA chce też, by kierowcy dostawali więcej punktów karnych m.in za przekroczenie prędkości czy jazdę pod wpływem alkoholu. Punkty karne mają być naliczane za najmniejsze nawet przekroczenie dozwolonej prędkości – poniżej 10 km/h, a za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący dostanie aż 9 punktów karnych.

15 punktów karnych będzie można dostać za omijanie zapór kolejowych i za jazdę autostradą pod prąd. Taka sama kara grozi za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Będą punkty karne nawet za przekroczenie prędkości poniżej 10 km/godz.