Minister infrastruktury robi porządki na drogach. Pojawiają się nowe znaki, a stare zostają rozbudowane. Przykład? Znak D-44. Obok napisu „Postój płatny" wskazuje sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego symbolem parkometru lub napisem określającym ustalony sposób wnoszenia opłaty. Jeżeli opłata za postój dotyczy określonych dni lub godzin, umieszcza się informację określającą zakres znaku.

Czytaj więcej

Znaki na drogach lepiej widoczne

Przy polskich drogach pojawiły się też nowe znaki drogowe: D-23b („stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych") czy D-23c („punkt ładowania pojazdów elektrycznych").

Podstawa prawna: rozporządzenie z 12 października 2021 r., DzU z 17 października poz. 2065 i 2066.