Minister finansów określił właśnie tryb, sposób i termin zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz sposób wnoszenia sprzeciwu od niej. Projekt rozporządzenia trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Przepisy dotyczą ok. 2 mln pojazdów miesięcznie, które korzystają z dróg publicznych, poruszających się po odcinkach autostrad obsługiwanych przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Minister przesądził, że opłata za przejazd autostradą jest zwracana w taki sam sposób, w jaki została wniesiona. Jeżeli jest to niemożliwe, to osoba uiszczająca opłatę informuje wydającego bilet o jego unikalnym numerze oraz o numerze rachunku bankowego, na który ma ona zostać zwrócona. Cała procedura powinna się zakończyć w ciągu 30 dni. Czas ten jest liczony od dnia zwrotu biletu autostradowego albo podania informacji o numerze rachunku bankowego, na który pieniądze mają zostać zwrócone.

Jak złożyć sprzeciw? Wnosi się go w formie pisemnej albo drogą elektroniczną do skrzynki podawczej. Szef KAS rozpatruje sprzeciw pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Od 1 grudnia nastąpi zmiana sposobu poboru opłat dla samochodów osobowych i motocykli (tj. pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 tony). Przejazd przez miejsca poboru opłat będzie się odbywał bez szlabanów.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Czytaj więcej

Już za tydzień rusza e-TOLL dla każdego. Znikną bramki, nie opłaty

Czytaj więcej

Jak poradzić sobie z systemem e-TOLL