Kierowca otrzymuje punkty za każde popełnione wykroczenie – jednorazowo do 10. Informację o liczbie zgromadzonych punktów można uzyskać online, ustnie lub pisemnie w formie zaświadczenia o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.


Czytaj więcej

Poradnik "Rz": Nowe przepisy dot. punktów karnych

Szkolenie pomaga


Kierowcy posiadającemu prawo jazdy dłużej niż rok, który na swoim koncie zgromadził punkty karne (minimum sześć, a maksymalnie 24), przysługuje dziś raz na sześć miesięcy prawo odpłatnego szkolenia, po którym z jego przepełnionego konta odejmuje się sześć punktów karnych. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest nieprzekroczenie limitu punktów. Pamiętajmy, że przy obliczaniu, ile ma się punktów, trzeba dodać także te z fotoradaru, a niewpisane jeszcze na konto kierowcy.


Jeżeli limit punktów zostanie przekroczony, np. poprzez dodanie punktów otrzymanych za wykroczenie zarejestrowane fotoradarem, które miało wcześniejszą datę niż data odbycia kursu, odjęte punkty zostają anulowane, a prawo kierowania pojazdem wstrzymane.


Z przywileju zredukowania punktów nie mogą skorzystać najmniej doświadczeni kierowcy – posiadający uprawnienia krócej niż rok.


Szkolenie można odbyć na własny koszt w dowolnie przez siebie wybranym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD). Koszt wynosi od 300 do 400 zł.


Zanim skorzystamy ze szkolenia, należy złożyć dowód uiszczenia opłaty za kurs (wysokość różni się w zależności od WORD w kraju – na stronie internetowej znajdziemy numer konta i konkretną kwotę). Termin szkolenia można ustalić telefonicznie lub online. Wkrótce takie możliwości znikną. Kursy pozwalające na kasowanie punktów karnych znikną.


Będzie gorzej


Od 1 grudnia 2021 r. nadejdą zmiany. Punkty karne poleżą teraz na koncie dwa lata, czyli o rok dłużej niż dotychczas. Co więcej, początkiem naliczania okresu ważności punktów będzie moment uregulowania długu wobec państwa.


Zmieni się także maksymalna liczba punktów za wykroczenie. Do tej pory największe przewinienie karane było przyznaniem 10 punktów, teraz będzie ono odpowiadać 15 punktom. Nie zmieni się przy tym limit, który wysyła kierującego na ponowne przystąpienie do egzaminu, tj. 24 punkty u kierowców ze stażem dłuższym niż rok i 20 punktów u kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok.


I kolejna zmiana – stawki ubezpieczenia OC będą powiązane z historią kierowcy. 


A to oznacza, że towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły wykorzystywać informacje o punktach karnych do oceny ryzyka stwarzanego przez klientów. Po zakończonej analizie TU będą musiały usunąć dane o punktach ze swoich baz. 


Te zmiany mają wejść w życie już 1 grudnia 2021 r.

12 pkt karnych 
może obecnie skasować kierowca w ciągu roku 
– po 6 pkt co 6 miesięcy

55 proc.
 polskich kierowców 
w 2020 r. miało na koncie przynajmniej 4 pkt karne