Wchodzące jutro w życie przepisy pozwalają, by Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) przeznaczył środki z e-myta np. na spłatę zaciągniętych kredytów, rozwój systemu poboru opłat, czy też na usługi doradcze.

Oznacza to, że nie każda złotówka z opłaty za przejazd niektórymi drogami krajowymi trafi do kieszeni operatora, który obsługuje system viaTOLL, czy pomoże w utrzymniu i budowie dróg.

Swobodę w dysponowaniu tymi pieniędzmi wprowadza nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Znosi ona obowiązek kierowania środków z opłat za przejazd większymi pojazdami po drogach na wymienione cele, ale nowe przepisy określają również, że KFD może finansować budowę i rozwój elektronicznego systemu poboru opłat nie tylko na drogach krajowych, ale i autostradach.

Nowelizacja rozszerza też cele, na jakie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), może zaciągnąć na rzecz KFD  kredyty lub pożyczki. I tak, oprócz budowy dróg mogą one zostać przeznaczone na spłatę zaciągniętego innego kredytu lub pożyczki. Ponadto BGK może wyemitować obligacje, by możliwe było spłacenie zobowiązania Funduszu.

podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy z 24 maja 2013 r. DzU z 26 lipca 2013 r., poz. 843