Od połowy sierpnia na polskich drogach pojawi się nowy znak drogowy. Będzie on wyraźniej niż dotychczasowe oznakowanie sygnalizował rozpoczęcie odcinkowego pomiaru prędkości. Chodzi o dwa nowe znaki: D-51a - oznaczający "automatyczną kontrolę średniej prędkości" oraz D-51b - wskazujący na "koniec automatycznej kontroli średniej prędkości". Zastąpią one stosowane dotychczas znaki, które zdaniem kierowców w niewystarczający sposób wskazują na początek i koniec odcinkowego pomiaru prędkości.

Czytaj także: Nowe znaki do oznaczania pomiarów prędkości

X

Znak D-51a, w odróżnieniu od obecnie stosowanego znaku D-51 (zwykła tabliczka informująca o kontroli radarowej z dodatkową - wskazującą długość odcinkowego pomiaru prędkości). Nowy znak w lewym dolnym rogu infomuje o dozwolonej na danym odcinku prędkości. To rozwiązanie ma sprawić, że kierowcy nie będą już nadmiernie zwalniać, jak to ma miejsce w tej chwili. Obecnie wielu kierowców nie wiedząc, jaka prędkość obowiązuje w strefie pomiaru, jedzie o wiele wolniej niż wskazują na to przepisy.

W tej chwili w naszym kraju działa 20 odcinkowych pomiarów prędkości. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym planuje jednak zwiększyć ich liczbę. W planach jest zakup aż 39 nowych urządzeń do wykonywania odcinkowych pomiarów prędkości.