Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wykluczy z zawodu, ale też obroni przed niesłusznymi zarzutami. Paramedycy będą mieć samorząd zawodowy.

Publikacja: 10.12.2019 07:16

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

Foto: 123rf

Prawo wykonywania zawodu, rozstrzyganie w sprawach błędu podczas pracy i inne uprawnienia właściwe samorządowi ustanowić ma ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Jej projekt właśnie trafił do konsultacji publicznych.

Każdy z numerem

– Dzięki tej ustawie nasza najmłodsza profesja medyczne wreszcie nie będzie traktowany po macoszemu – mówi Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego (KZZPRM).

O regulację ratownicy walczyli od lat. Również ze względu na bezpieczeństwo pacjentów. Dziś pracę na stanowisku ratownika można podjąć wyłącznie na podstawie dyplomu ukończenia studiów.

– Nikt nie sprawdza, czy osoba z tytułem licencjata czy magistra ratownictwa ma jakiekolwiek doświadczenie w zawodzie albo też czy miała w nim długą przerwę. Lekarze czy pielęgniarki, którzy przez pięć lat nie praktykują, muszą ponownie zdawać egzamin zawodowy. Ratownicy medyczni nie.

Podobnie jak lekarze, pielęgniarki czy fizjoterapeuci ratownicy dostaną też prawo wykonywania zawodu (PWZ) i numer. Nadająca go Krajowa Rada Ratowników Medycznych będzie mogła cofnąć uprawnienia w przypadku ubezwłasnowolnienia, sądowego zakazu wykonywania zawodu, śmierci czy zrzeczenia się PWZ.

Zdaniem ratowników wprowadzenie PWZ pozwoli wreszcie ich policzyć. Według danych resortu zdrowia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne zawód ten wykonuje 19,9 tys. osób, z czego 14,9 tys. w zespołach ratownictwa medycznego, a 3,8 tys. w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR). Nie wiadomo, ilu ratowników pracuje w podmiotach prywatnych i ilu zatrudnionych jest na kilku etatach (z powodu niskich stawek większość pracuje na dwóch etatach). Ministerstwo zakłada, że przy uwzględnieniu osób z podwójnym wykształceniem (np. pielęgniarki i ratownika medycznego) oraz tych, które nie podjęły bądź zaprzestały wykonywania zawodu, całkowita liczba ratowników medycznych wynosi ok. 25 tys.

Żeby jednak mieć pewność co do tej liczby, wśród zadań samorządu umieszczono prowadzenie rejestru ratowników wykonujących zawód stale, tymczasowo lub okazjonalnie.

Prócz przyznawania, zawieszania i pozbawiania prawa wykonywania zawodu samorząd ratowników ma prowadzić postępowania dyscyplinarne ws. niezdolności do wykonywania zawodu, a także chronić ich interesy zawodowe i reprezentować ich w sądzie.

– Dziś ratownik oskarżony o błąd medyczny nie ma żadnej ochrony. Nie gwarantuje jej także pracodawca, który często zatrudnia go na podstawie umowy cywilnoprawnej. A jego działanie często ocenia biegły lekarz. Teraz sprawa błędu ratownika najpierw trafi do oceny przed sądem koleżeńskim, a w sądzie powszechnym będzie reprezentował go rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Ratownik nie będzie już w sądzie kozłem ofiarnym – mówi Roman Badach-Rogowski. Dodaje jednak, że sprawy o błędy medyczne ratownika są rzadkie.

Bezpieczniejszy pacjent

Zdaniem związkowców wprowadzenie instytucji sądu koleżeńskiego i funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej przysłuży się pacjentom. – Dzisiaj, gdy pacjent czuje się pokrzywdzony zachowaniem czy działaniami ratownika, nie ma do kogo się zgłosić. Teraz na straży prawidłowego wykonywania zawodu i zachowania właściwej postawy etycznej będzie stał rzecznik odpowiedzialności zawodowej – tłumaczy szef KZZPRM.

Projekt precyzuje też zasady doskonalenia zawodowego i przyznaje sześciodniowy płatny urlop szkoleniowy, który ma pozwolić na podnoszenie kwalifikacji ratowników.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Prawo wykonywania zawodu, rozstrzyganie w sprawach błędu podczas pracy i inne uprawnienia właściwe samorządowi ustanowić ma ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Jej projekt właśnie trafił do konsultacji publicznych.

Każdy z numerem

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Niepełnosprawni
Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości