Nowelizacja prawa farmaceutycznego ma ukrócić wywóz leków o wartości 2 mld zł, których rokrocznie ubywało z Polski, co tworzyło zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli. Ma także zamknąć kanały dystrybucji, m.in. dzięki zapisowi, który zabrania łączenia prowadzenia hurtowni i aptek oraz punktów aptecznych. Przestępcy stracą możliwość legalnego zdobycia recept na substancje, które następnie wywieźliby za granicę.

Czytaj także: Wywóz leków za granicę - potrzeba więcej kontrolerów

Nowela porządkuje też przepisy dotyczące wniosków o przeprowadzenie badania klinicznego. Dotychczasowa nadmierna biurokracja zniechęcała zagraniczne firmy do prowadzenia ich w Polsce, co pozbawiało pacjentów szansy na terapię ostatniej nadziei. Nowe regulacje znoszą obowiązek przedstawiania umów z wszystkimi badaczami i ośrodkami. Wystarczy opis finansowania badań i rekompensaty dla uczestników, badaczy i ośrodków. ©? x

Podstawa prawna: nowelizacja z 7 czerwca 2018 r. prawa farmaceutycznego DzU z 17 lipca 2018 r., poz. 1375