W lutym Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapytała Ministra Zdrowia o dostępność medycznej marihuany w aptekach. Na brak suszu konopnego w całej Polsce skarżyli się pacjenci, którzy nie mogli zrealizować recept. Przedstawiciele producenta tłumaczyli, że popyt na susz przewyższył podaż.

W piśmie Fundacja wskazała, że dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej, jest istotnym elementem realizowania zobowiązań państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. Niezagwarantowanie efektywnego systemu leczenia bólu jest równoznaczne z niewywiązaniem się przez państwo z ciążącego na nim obowiązku zapewnienia prawa do ochrony zdrowia, gwarantowanego na podstawie art. 68 ust. 1 Konstytucji RP.

Fundacja pytała też, czy planowane są zmiany legislacyjne umożliwiające hodowanie suszu konopnego na terenie Polski.

Czytaj też: Lekarze w Polsce nie lubią medycznej marihuany?

W maju nadeszła odpowiedź. Wynika z niej, że surowiec farmaceutyczny niezbędny do sporządzenia leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste, czyli te niezbędne do przygotowania tzw. medycznej marihuany, będzie dostępny w aptekach w połowie maja.

- Do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych  złożonych zostało 14 wniosków o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego niezbędnego do sporządzenia tzw. medycznej marihuany (obecnie dopuszczonych zostało 6, a 8 jest w trakcie rozpatrywania) - informuje MZ.

Jak wskazało Ministerstwo, „powstawanie niedoborów rynkowych surowców farmaceutycznych, w tym ziela konopi innych niż włókniste nie zawsze jest możliwe do przewidzenia, a w dużej mierze zależy od czynników losowych, związanych z opóźnieniami dostaw czy problemów produkcyjnych."

Jednocześnie w w odpowiedzi podkreślono, że Minister Zdrowia nie jest organem, który dokonuje zakupu leków i surowców farmaceutycznych, a ich zakup odbywa się w przeważającej części na zasadach gospodarki wolnorynkowej.

Odnosząc się do pytania HFPC w zakresie zmian legislacyjnych umożliwiających hodowanie suszu konopnego mającego na celu wytworzenie medycznej marihuany na terenie Polski Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że nie są planowane w tym zakresie żadne prace legislacyjne.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ