Jak poinformowały media, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, jako jeden z pierwszych, odmawia kobietom aborcji ze względu na ciężkie wady płodu. Zalecenie dyrekcji szpitala ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. Uznał on za niezgodną z Konstytucją przesłankę aborcji, jaką jest prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

W wystąpieniu do Szpitala Bielańskiego Rzecznik Praw Obywatelskich przypomniał, że zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia TK podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym. Dotychczas orzeczenie to nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym. - W konsekwencji nie można uznać, że wyrok ten wszedł w życie - pisze RPO.

Rzecznik jednocześnie podkreśla, że w obecnym stanie prawnym nieuzasadniona odmowa wykonania aborcji może stanowić naruszenie praw pacjentek do świadczeń zdrowotnych.