E-skierowanie  to kolejny po e-recepcie krok ku cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia. Dotychczas lekarze i pacjenci mogli korzystać również z papierowej wersji skierowania, ale od 8 stycznia 2021 r., zgodnie z założeniami, wszystkie uwzględnione w przepisach rodzaje skierowań będą funkcjonowały wyłącznie w postaci cyfrowej.

E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji. Działa na tej samej zasadzie co e-recepta. Lekarz wystawia je w systemie informatycznym. System nadaje skierowaniu czterocyfrowy kod. Pacjent otrzymuje ten kod na swój telefon komórkowy lub na adres poczty elektronicznej (e-mail). Rejestrując się do poradni specjalistycznej lub na badanie, pacjent podaje czterocyfrowy kod e-skierowania oraz swój PESEL.

Co zyskamy dzięki e-skierowaniu? Rząd wymienia korzyści:

- nie trzeba będzie  dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — rejestrując się osobiście lub telefonicznie wystarczy podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych);

- nie będziemy musieli wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu;

- e-skierowania nie da się zgubić  — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP); świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a pacjent może sprawdzić kod na swoim IKP

- pacjent albo upoważniona przez niego osoba może śledzić historię leczenia na IKP i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań

- zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania - po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.