Sejm zwiększył rezerwę subwencji oświatowej o 187 mln zł. Zmiany wprowadził po rządowej nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Czytaj także:

187 mln zł na pensje dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia po powrocie uczniów do szkół

W uzasadnieniu do projektu rząd podał, że środki mają zostać przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe zajęcia po powrocie do szkół, które pozwolą uzupełnić braki powstałe podczas zdalnego nauczania. Mają być organizowane dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Zarówno ich organizacja, jak i udział w nich uczniów będzie dobrowolny, a szczegóły zostaną określone w rozporządzeniu. Ministerialny program przewiduje, że zajęcia będą organizowane wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z kształcenia ogólnego dla grupy liczącej nie mniej niż dziesięciu uczniów (w małych szkołach podstawowych pięciu). Jedna klasa ma mieć maksymalnie 10 godzin takich lekcji.

Etap legislacyjny: skierowano do Senatu