W osiągnięciu tak wysokiej odporności populacyjnej mają pomóc szczepienia. Koordynator Narodowego Programu Szczepień (NPS) Michał Dworczyk zapowiadał, że poziom odporności populacyjnej na poziomie 70 proc. uda się osiągnąć do sierpnia, pod warunkiem że akcja szczepień będzie przebiegała zgodnie z planem.

Czytaj także:

Jak zmienić termin szczepienia i gdzie zgłosić powikłania

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące szczepień

Jak i gdzie zgłaszać powikłania po szczepieniu

Zdążyć do jesieni

Zgodnie z badaniami resortu zdrowia przeciwciała antycovidowe po przechorowaniu koronawirusa lub po szczepieniu może mieć dziś nawet 40 proc. społeczeństwa. Od mobilizacji Polaków i niezakłóconych dostaw zależy, czy rządowe prognozy się ziszczą i nie będzie trzeba wprowadzać kolejnego lockdownu w związku z jesienną, czwartą już falą zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Szybkiemu wyszczepieniu Polaków ma sprzyjać akcja masowych szczepień populacyjnych. Od 9 maja skierowania na szczepienie w systemie mają mieć wystawione już wszyscy dorośli mieszkańcy naszego kraju. W czwartek rejestrować się mogli już urodzeni w latach 1980 i 1981, którym automatycznie wystawiono skierowania na szczepienie w systemie rejestracji.

28 kwietnia odbyła się rejestracja osób w wieku 30–39 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku. 4 maja z tego przywileju będą mogły skorzystać osoby w wieku 18–29 lat, które zadeklarowały między styczniem a marcem chęć przyjęcia szczepionki.

Choć na razie szczepienia prowadzone są zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych grup, w wyjątkowych wypadkach szczepić się mogą także osoby w nich nieujęte.

Jak czytamy na oficjalnej rządowej stronie internetowej gov.pl/web/szczepimysie/, w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ramach jednego etapu, lub szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup w ramach różnych etapów.

Jak poinformował Michał Dworczyk, dotychczasowym dniem rekordów był 28 kwietnia, kiedy w całym kraju wykonano 322 tys. szczepień, a na kolejne terminy zarejestrowało się ponad 810 tys. osób, z czego na pierwszą dawkę 576 926 osób.

Do czwartku w Polsce wykonano 11 081 869 szczepień, w tym 8 316 698 pierwszą dawką. W pełni zaszczepionych jest natomiast 2 852 329 osób – chodzi o zaszczepionych jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson oraz dwiema dawkami pozostałych preparatów. Wśród zaszczepionych przeważają kobiety (6,548 mln osób), mężczyzn jest 4,524 mln osób.

Płeć ponad 9 tys. pacjentów nie została ustalona. Łącznie zutylizowano 11 313 dawek szczepionki.

W Polsce do bezpłatnych szczepień przeciw Covid-19 prawo mają także cudzoziemcy. Jeśli mają przyznany numer PESEL, na szczepienie mogą się zarejestrować bez problemu. Jego brak nie oznacza jednak braku możliwości szczepienia. Osoby uczące się lub studiujące w Polsce, zagraniczni doktoranci, cudzoziemcy z zezwoleniem na pracę, dyplomaci i współmałżonkowie lub dzieci cudzoziemców z prawem pobytu w Polsce powinni zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.

Wystawiający skierowanie w polu „dane pacjenta" powinien, zamiast „Numer PESEL", wybrać „Inny identyfikator" i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, jakim posługuje się uprawniony obcokrajowiec. Wskazany jest numer paszportu lub zagraniczny dowód osobisty. Cudzoziemiec na szczepienie powinien zabrać dowód tożsamości podany przez lekarza przy rejestracji.

Ukłują w firmie

Niedługo szczepić będzie się można także w zakładach pracy. By wziąć udział w rządowym programie szczepień, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który dostępny będzie od 4 maja. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych.

Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie jedno zgłoszenie, które powinno zawierać dane m.in. współpracującego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, liczbę szczepionych, i deklarację, że pracodawca będzie w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu pięciu dni.

OPINIA

prof. Marcin?Czech?, były wiceminister zdrowia ?ds. polityki lekowej?

Powinniśmy wszyscy skorzystać z tej możliwości i zaszczepić się w pierwszym możliwym terminie. Szczepienia przeciw Covid-19 są skuteczne i bezpieczne. Jeżeli ktoś obawia się ewentualnych działań niepożądanych, może się skontaktować ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistą albo skorzystać z wiarygodnych źródeł informacji, takich jak Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL), strony internetowe Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO, who.int) lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego (gov.pl/web/gis). Ryzyko ewentualnych działań niepożądanych wielokrotnie przewyższają ryzyka poważnych powikłań i śmierci. Patrząc na państwa, które wyszczepiły już większość społeczeństwa, widzimy, że powrót do życia gospodarczego i społecznego sprzed pandemii jest możliwy.