Tegoroczną maturę pokonało 74 proc. zdających. To gorzej niż rok temu – w 2019 r. egzamin dojrzałości zaliczyło 80,5 proc. Nic więc dziwnego, że maturzyści chętnie sprawdzają swoje prace i występują o zmianę wyniku.

– Wniosek o wgląd złożyło dotąd 745 absolwentów do 1331 prac maturalnych. Zainteresowanie wglądami w tym roku jest większe – w 2019 r. wnioski o wgląd złożyło 666 osób, udostępniono 1210 prac maturalnych – mówi Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. I dodaje, że wnioski o weryfikację sumy punktów złożyło w tym roku ok. 200 osób.

Czytaj także: Matura 2020: maturzyści poznali wyniki egzaminu

Do OKE w Gdańsku wniosek o wgląd do swojej pracy maturalnej złożyło już około 1300 zdających. To więcej niż w zeszłym roku (około 1150). W 2019 r. o weryfikację sumy punktów wystąpiło 269 zdających, a w tym już 328.

Aby złożyć odwołanie, trzeba najpierw dowiedzieć się, czy ma się ku temu podstawy. Na złożenie wniosku o wgląd do pracy absolwent ma sześć miesięcy od momentu ogłoszenia wyników. Procedura nie jest szczególnie sformalizowana – wniosek do OKE można wysłać mailem. Powinien zawierać imię i nazwisko zdającego; PESEL; dane teleadresowe (w tym adres e-mail i numer telefonu); przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

W ciągu pięciu dni roboczych maturzysta dowie się, kiedy będzie mógł obejrzeć swoją pracę. Zazwyczaj możliwe jest to w ciągu kilku dni, choć przy dużej liczbie wniosków czas oczekiwania może się wydłużyć.

Jak wynika z regulaminów OKE, maturzysta ma przynajmniej pół godziny na przejrzenie pracy, może też sfotografować arkusz i sporządzić notatki. Osoba, która po przejrzeniu pracy stwierdzi, że przyznano jej za mało punktów, ma dwa dni robocze na złożenie wniosku o ponowne sprawdzenie pracy. Taki wniosek również można złożyć mailem. Powinien zawierać uzasadnienie.

Weryfikacji OKE dokonuje się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Gdy zarzuty dotyczą kwestii technicznych – na przykład źle policzonych punktów – sprawdza to pracownik komisji. Jeżeli mają merytoryczny charakter, to budzące kontrowersje zadania weryfikuje egzaminator.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli suma punktów zostanie podwyższona, dyrektor OKE ustala nowy wynik egzaminu maturalnego i wydaje nowe świadectwo lub aneks.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Gdy pierwsze odwołanie nie przyniosło skutku, można złożyć kolejne – tym razem do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.