- Podjąłem pierwszą ważną decyzją w odpowiedzi na sygnały docierające do nas z wielu stron - zarówno ze strony środowiska medycznego, jak i od pacjentów którym zdarzało się, że izolacje które często są mylone z kwarantannami trwały bardzo długo ze względu na konieczność powtarzania testów, których sprawność pozostawiała do życzenia - mówił następca Łukasza Szumowskiego w resorcie zdrowia.

Minister Niedzielski twierdzi, że są dowody, m.in. z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że 10-dniowy okres izolacji jest bezpieczny i nie powoduje wielkiego wzrostu ryzyka w stosunku do czternastodniowej kwarantanny. Potwierdzają to także standardy WHO.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że rozporządzenie skracające okres kwarantanny może być gotowe już w tym tygodniu.

- Dzisiaj po południu zostanie zaprezentowany pakiet dwóch lub trzech rozporządzeń ministra zdrowia zmieniających zarówno zasady kwarantanny, jak i izolacji - zapowiedział.

Obecnie  okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku COVID-19 kończy się po upływie 24 godzin od czasu wprowadzenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, uzyskanego z materiału klinicznego pobranego od osoby poddanej kwarantannie, nie wcześniej jednak niż 7. dnia, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu  narażenia na  COVID-19 lub styczności ze źródłem zakażenia. 

W przypadku, gdy takie badanie nie zostanie wykonane, kwarantanna może zakończyć się po 14 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu  narażenia albo styczności.