W każdej szkole od 1 września będą obowiązywać nieco inne zasady bezpieczeństwa. To jej dyrektor, znając warunki lokalowe i liczebność klas, wprowadza reguły, które mają ograniczać ryzyko zakażenia koronawirusem. Może to wywoływać wrażenie chaosu. MEN i sanepid wydały tylko bardzo ogólne zalecenia, do których będą musieli się dostosować wszyscy.

Tylko zdrowy

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Nawet gdy dziecko dobrze się czuje, ale domownicy mają kwarantannę, też musi zostać w domu. Zdrowi powinni być również rodzice przyprowadzający uczniów do placówki.

Czytaj także:

O czym rodzice muszą pamiętać przed pierwszym dzwonkiem

Zatrzymanie dziecka w domu jest naruszeniem obowiązku szkolnego

Późniejsze egzaminy ósmoklasisty

Mimo zachorowań sanepid nie pozwala uczyć dzieci w domu

Rodziny mogą liczyć nie tylko na wyprawkę

Przy wejściu zarówno dziecko, jak i opiekun powinni zdezynfekować dłonie. Najprawdopodobniej rodzice będą mieli wstęp wyłącznie do wyznaczonych części budynku i powinni zachować dystans od innych opiekunów i pracowników szkoły wynoszący przynajmniej 1,5 metra. Wchodząc do szkoły, muszą przestrzegać przepisów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. zasłaniać usta i nos). Nawet pierwszoklasista nie może być odprowadzany jednocześnie przez tatę i mamę.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W każdej szkole powinien być termometr bezdotykowy. Ministerstwo Edukacji zapowiedziało nawet, że przekaże placówkom 20 tys. takich termometrów. Uczniowie będą mogli mieć mierzoną temperaturę przy wejściu do szkoły, ale na taki pomiar zgodę muszą wyrazić rodzice.

Żadne przepisy nie określają, kiedy można uznać ucznia za chorego. MEN podkreśla, że gorączką jest temperatura ciała wynosząca 38°C oraz wyższa. Dopiero dziecko, które ma taką temperaturę, nie może uczestniczyć w zajęciach i tym samym przebywać wśród uczniów. MEN powołuje się na przepisy ograniczające wstęp pasażerów na pokład samolotu. Wyjaśnia też, że w zależności od metody pomiaru różne wartości uznawane są za temperaturę prawidłową i podwyższoną

Każdy uczeń z objawami infekcji dróg oddechowych powinien zostać odesłany do domu. Jeżeli będzie kasłał i gorączkował, ma być odizolowany od innych w odrębnym pomieszczeniu. W takim przypadku szkoła zawiadomi opiekunów o konieczności szybkiego odebrania ucznia.

Dystans społeczny

Dyrektor może wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i różne godziny przerw między lekcjami. Może się okazać, że rodzeństwo będzie o różnej porze rozpoczynało pierwszą lekcję i wchodziło do budynku różnymi wejściami. Niewykluczone, że w szkołach będzie wprowadzona nauka zmianowa.

Dziecku należy zwrócić uwagę, by zasłaniało usta podczas kichania i unikało dotykania oczu, nosa i ust. Ma często myć ręce. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki. Nie powinien ich pożyczać kolegom. Nie powinien też zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

W razie zamknięcia placówki

Przez pierwsze 20 dni września przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Tak jak do tej pory, świadczenie będzie wypłacane na wniosek rodzicom dzieci:?

- w wieku do lat 8,

- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,?

- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,?

- do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.?

Rząd podkreśla, że w razie konieczności okres przyznawania zasiłku może zostać wydłużony.