Sezon narciarski rozpoczął się. Polscy turyści jak co roku wybiorą się na zimowe szaleństwo  do Austrii lub Włoch . Powinni pamiętać  aby zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki temu dokumentowi  podczas  pobytu w innym państwie Unii Europejskiej można nieodpłatnie skorzystać z niezbędnych z medycznego punktu widzenia świadczeń zdrowotnych lekarzy, przychodni lub szpitali działających w powszechnym systemie opieki zdrowotnej w danym kraju. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić z własnej kieszeni. Pacjenci  mogą dostać EKUZ w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie honorowana w krajach Unii Europejskiej oraz dodatkowo: w Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinie (należące do EFTA). Na jej podstawie Polakom przysługuje taki sam koszyk świadczeń medycznych jak obywatelom państw Unii lub EFTA, w którym się znajdą. Nie oznacza to jednak, że zakres świadczeń wszędzie jest taki sam. Nie wszystkie kraje honorują bowiem Europejską Kartę. Kartę uznają Włosi i Austriacy, ale nie obowiązuje ona np. w Turcji. Oznacza to, że ubezpieczenie oferowane przez NFZ w ogóle tam nie działa.

Nie wszystkie karty wydawane turystom przez NFZ obowiązują przez taki sam czas

Czasem EKUZ działa tylko teoretycznie. Taka sytuacja występuje na niektórych greckich wyspach, gdzie w ogóle nie ma publicznej ochrony zdrowia. Co więcej, mieszkańcy wielu krajów europejskich, np. Niemiec czy Czech, korzystając nawet z publicznej służby zdrowia są zobowiązani współfinansować świadczenia medyczne. Ta zasada dotyczy też cudzoziemców. Tych kosztów leczenia polskim turystom nie zwróci  NFZ.

Prawo do EKUZ ma każdy ubezpieczony. Wniosek o dokument można złożyć i odebrać w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ. Trzeba do niego załączyć oryginalny lub poświadczony dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Dokumenty składa się osobiście albo przesyła pocztą (także elektroniczną) lub faksem.

Terminy ważności, jakie określa Fundusz na karcie, są zróżnicowane i zależą od statusu ubezpieczonego. Kartę ważną najdłużej – bo aż pięć lat – dostaną emeryci. Legitymację ważną mniej niż sześć miesięcy otrzymają kobiety w okresie ciąży oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. O EKUZ dwumiesięczną mogą się ubiegać bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy.

Jeśli turysta zapomniał złożyć wniosek o wydanie karty a potrzebuje za granicą opieki medycznej, powinien natychmiast skontaktować się telefonicznie lub faksem z oddziałem NFZ, a ten wystawi wówczas certyfikat zastępczy i dostarczy go zainteresowanemu pocztą lub faksem. Gdy  turysta tego nie zrobi, musi po powrocie do kraju pojechać do NFZ i złożyć odpowiednie rachunki za leczenie za granicą. Fundusz powinien wówczas zwrócić pieniądze.