Escherichia coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC) zostały wykryte w jednej z pięciu badanych próbek produktu: „Tatar wołowy. Kraina Mięs", 250 g, numer partii: 02752 02751K termin przydatności do spożycia: 15.10.2020.

Producentem zakwestionowanej partii jest firma SOKOŁÓW S.A. z Sokołowa Podlaskiego (zakład produkcyjny: „SOKOŁÓW" S.A. Oddział w Kole, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30090201 WE). Mięso wyprodukowano dla Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci Biedronka.

Jak informuje Główny Inspektor Sanitarny, nie należy spożywać produktu z tej partii. Gdyby jednak doszło do spożycia produktu i u konsumenta wystąpią  niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej, bezkrwawej biegunki. W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się, jako zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. hemolytic-uremic syndrome, HUS) lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa.

Sanepid powiadomił o wykryciu bakterii powiatowego lekarza weterynarii w Kole oraz producenta i dystrybutora. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w sprawie.

To nie jedyny problem z mięsem w sklepach Biedronki. W mięsie z indyka na kotlety wykryto z kolei bakterię Salmonella spp., która także jest groźna dla zdrowia.

Dokładna nazwa zakwestionowanego produktu to: Mięso na kotlety z indyka. „Kraina Mięs" Surowy wyrób mięsny chłodzony, 500 g, numer partii: 2261003155, termin przydatności do spożycia: 17.10.2020

Producentem jest Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K 2 w Kutnie (weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 10024001 WE).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie wydał już decyzję o wycofaniu kwestionowanej partii produktu z obrotu oraz polecił przeprowadzenie kontroli zakładu Animex w Kutnie.  Zaplanował również pobór próbek urzędowych wymazów środowiskowych w kierunku Salmonella Spp. oraz pobór próbek produktu gotowego.

GIS ostrzega, by nie spożywać produktu z zakwestionowanej partii, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej. Taka obróbka minimalizuje ryzyko zakażenia, nadal jednak jest możliwość przeniesienia bakterii z mięsa na ręce i inne produkty spożywcze. Również niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ