Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych, w tym w szczególności ABI jest jednym z głównych celów tego porozumienia. Pierwszym jego owocem jest powołanie przez Instytut Nauk Prawnych PAN studium podyplomowego „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji". Ma ono kształcić osoby pełniące tę funkcję pod kątem zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych oraz przyszłej regulacji prawnej Unii Europejskiej.  GIODO objął je patronatem honorowym, zaś miesięcznik „IT w Administarcji"  jest partnerem studiów.

Wyrażając opinię o porozumieniu, Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazywała, że w dobie rozwoju nowoczesnych technologii wiedza, jak skutecznie chronić dane osobowe nabiera szczególnego znaczenia. Jest ona niezbędna zarówno każdemu z nas, jak i administratorom odpowiedzialnym za zgodne z prawem przetwarzanie danych.

Grzegorz Sibiga, kierownik studium podyplomowego w Instytucie Nauk Prawnych PAN podkreślał, że współpraca GIODO oraz INP PAN daje unikalną szansę połączenia wiedzy i doświadczeń organu ds. ochrony danych osobowych oraz potencjału naukowo-badawczego instytutu w celu jak najlepszego przygotowania osób odpowiedzialnych za ochronę tych danych do nowych wyzwań.

Z kolei Jacek Orłowski, redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji", wskazywał, że ochrona danych osobowych jest szczególnie ważna w instytucjach publicznych, ponieważ w swojej codziennej pracy potrzebują one wielu informacji o obywatelach. Właściwe zrozumienie zadań administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego roli w strukturze organizacyjnej urzędu jest kluczowe – zwłaszcza po ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się 10 października i obejmą 150 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów (dwa semestry).  Rekrutacja cały czas trwa. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą jeszcze zgłosić chęć studiowania. Program studium podzielono na cztery bloki tematyczne dotyczące:

- prawnych zagadnień ochrony danych osobowych,

- obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,

- wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji,

- zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W dwóch pierwszych blokach podczas wykładów omówione zostaną przepisy o ochronie danych osobowych, których przestrzeganie podlega sprawdzaniu przez ABI. Zajęcia w bloku: „Wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji" będą prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w działalności ABI, w tym przeprowadzania sprawdzeń i opracowywania sprawozdań, czy prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych. Szczegółowe informacje o kursie można znaleźć na stronie INP PAN.

Warto podkreśli, że zawarte porozumienie przewiduje także inicjowanie prac naukowych i badawczych  oraz innych przedsięwzięć w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności, m.in. organizację konferencji, seminariów, wykładów czy szkoleń. Więcej informacji o samym porozumieniu można znaleźć na stronie internetowej GIODO.