Kary za niepłacenie abonamentu RTV. Skarbówka wyegzekwowała aż 147 tys. zł kary

Taką kwotę jednorazowo wyegzekwowała w tym roku skarbówka za niezarejestrowanie telewizorów i niepłacenie abonamentu RTV.

Publikacja: 01.07.2024 04:30

Kary za niepłacenie abonamentu RTV. Skarbówka wyegzekwowała aż 147 tys. zł kary

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają zarejestrowaniu w placówkach pocztowych. Ma to umożliwić pobieranie opłaty abonamentowej za ich używanie, która obecnie wynosi miesięcznie 27,30 zł.

Czytaj więcej

Abonament RTV w 2025 r. KRRiT zdecydowała

Wysokie kary za nieopłacanie abonamentu RTV

Zdarza się, że ktoś zarejestruje odbiornik, a następnie wyprowadzi się i nie opłaca abonamentu. Wtedy czeka go opłacenie kary. Poczta Polska na ich egzekwowanie ma pięć lat. Po tym czasie zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV przedawniają się.

Biuro prasowe Poczty Polskiej informuje „Rz”, że wysokość opłaty z tytułu korzystania z niezarejestrowanych odbiorników jest uzależniona od ich liczby. W przypadku zaległości, najpierw wysyłane są upomnienia, a w przypadku braku reakcji, wystawiany jest tytuł wykonawczy, wskutek którego urzędu skarbowe egzekwują zadłużenie, pobierając z konta dłużnika zaległy abonament.

Ministerstwo Finansów przekazało „Rzeczpospolitej”, że od stycznia do maja 2024 r. urzędy skarbowe wyegzekwowały 11 mln 331 tys. zł zaległości z tytułu nieuiszczonej opłaty abonamentowej za używanie odbiornika. Zaległości te dotyczyły 18 178 tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską. Najwyższa kwota wyegzekwowana na podstawie jednego tytułu wykonawczego wyniosła 120 tys. zł.

W tym samym okresie urzędy skarbowe wyegzekwowały także 974 tys. zł dotyczących kar za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Kwoty te dotyczyły 587 tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską. Najwyższa kwota wyegzekwowana na podstawie jednego tytułu wykonawczego wyniosła 147 tys. zł.

Wyrejestrowałeś odbiornik, by nie płacić abonamentu RTV? Zachowaj potwierdzenie

Prawnik Katarzyna Arasiewicz z Kancelarii Meritum, która zajmuje się wsparciem prawnym organizacji pozarządowych i ich podopiecznych, pomaga zwłaszcza osobom w trudnej sytuacji, tłumaczy, że w przypadku używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pięć lat pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej, zatem najczęściej są to kwoty od ok. 1500 do ok. 2000 zł. W przypadku większej liczby odbiorników kwota adekwatnie wzrasta, np. w hotelach.

— W najgorszej sytuacji są osoby, które zarejestrowały odbiornik, nie mają potwierdzenia wyrejestrowania, nie pamiętają, kiedy wyrejestrowali odbiornik i nie ma po tym żadnego śladu w postaci daty czy też takiego zdarzenia jak wyprowadzka — tłumaczy mec. Arasiewicz.

Niektóre osoby wyrzucają dokumenty sprzed lat lub je gubią np. w trakcie wspomnianej przeprowadzki. Wtedy fakt wyrejestrowania jest trudny do udowodnienia.

Katarzyna Arasiewicz prywatnie spotkała się z tym, że doszło do niezgodnego z prawem naliczenia kar, bo chociaż nigdy nie była abonentem, to opłacała abonament za osoby, którym wynajmowała mieszkanie. Mimo to, Poczta Polska nałożyła karę na prawnik. Po kilku latach ją zwróciła, bo nie była w stanie przedstawić dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie odbiornika. Niemożliwe było zatem wykazanie istnienia obowiązku opłacania abonamentu.

Czytaj więcej

Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie

Abonament RTV. Opłat można uniknąć w wyjątkowych sytuacjach

Warto podkreślić, że jeśli dług został naliczony zgodnie z prawem, i tak może zostać umorzony lub rozłożony na raty. Teresa Brykczyńska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że KRRiT na podstawie art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, na wniosek abonenta-dłużnika, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. Umorzenie lub rozłożenie na raty dotyczy wyjątkowych sytuacji, np. ciężkiej i długotrwałej choroby osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat niskiego dochodu, nieprzedstawienia dowodu na zwolnienie danej osoby z opłat (dotyczy m.in. osób niepełnosprawnych lub seniorów, którzy ukończyli 75 lat).

Abonament RTV: ile decyzji o umorzeniu zaległości w opłatach wydała KRRiT?

— W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2024 r. KRRiT wydała 2518 decyzji dotyczących umorzenia zaległości w opłatach abonamentowych oraz 218 decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty — mówi Teresa Brykczyńska.

Co więcej, na podstawie art. 9 ustawy o opłatach abonamentowych także na wniosek Poczty Polskiej, KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości.

— W sprawach dotyczących umorzenia zaległości na wniosek Poczty Polskiej, od 1 stycznia do 31 maja 2024 r., KRRiT wydała 1744 decyzje — tłumaczy Brykczyńska.

Dodajmy, że rząd rozpoczyna konsultacje założeń ustawy medialnej, która zakłada likwidację abonamentu RTV i finansowanie mediów z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają zarejestrowaniu w placówkach pocztowych. Ma to umożliwić pobieranie opłaty abonamentowej za ich używanie, która obecnie wynosi miesięcznie 27,30 zł.

Wysokie kary za nieopłacanie abonamentu RTV

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?