Pierwszym gościem w magazynie „Rzecz o Prawie” był mec. Sławomir Paruch z kancelarii PCS Legal. Mecenas ocenił nowe rozwiązania prawne dotyczące sygnalistów,m.in. w kontekście afery wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Jak uregulować płacę minimalną

Zwrócił również uwagę na problemy związane z tworzeniem mechanizmów ustalania płacy minimalnej. Polska musi najpóźniej jesienią wdrożyć unijną dyrektywę w tej sprawie. Według Sławomira Parucha warto przyjrzeć się szeroko całemu systemowi, aby uniknąć dodatkowych zakłóceń na rynku.

Czytaj więcej

Firmy liczą na zamrożenie minimalnego wynagrodzenia

Czy krzyż może wisieć w przestrzeni publicznej

Michał Skwarzyński, drugi gość Tomasza Pietrygi zauważył z kolei, że ochrona krzyża nie jest jednolita w Europie. Niemniej jednak, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wskazuje, że obecność krzyża w publicznych szkołach nie narusza praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami, a także prawa do wolności religijnej. Wiele krajów europejskich podąża tą drogą, chroniąc krzyż w przestrzeni publicznej.

Czytaj więcej

Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie