Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś skierował list do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym poinformował głowę państwa o niedopełnieniu ustawowych obowiązków przez Marszałek Sejmu. Chodzi o paraliż Kolegium NIK.

Publikacja: 26.09.2023 19:03

Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ

Foto: Fotorzepa/Piotr Guzik

Jak pisze w liście do prezydenta Andrzeja Dudy szef NIK Marian Banaś, "Marszałek Sejmu RP swoim działaniem uniemożliwia funkcjonowanie Kolegium NIK, bezprawnie ignorując moje liczne wnioski o uzupełnienie składu Kolegium, co niewczy elementarną zasadę kolegialności tego organu i w sposób oczywisty ogranicza funkcjonowanie instytucji którą kieruję".

Prezes NIK przekazał także, iż o zaistniałej sytuacji zostały powiadomione dwie niezależne międzynarodowe instytucje – Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

Co Marian Banaś zarzuca Elżbiecie Witek

W ubiegłym tygodniu media poinformowały, że Marian Banaś złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

Banaś zarzuca Witek, że specjalnie pozostawiała bez odpowiedzi wnioski o uzupełnienie kolegium NIK. Miało to doprowadzić do tego, że ta kluczowa komórka Izby została pozbawiona możliwości działania i podejmowania decyzji.

W zawiadomieniu zwrócono uwagę, że ostatni raz marszałek Sejmu powołała nowych członków tego gremium w 2020 roku. To sprawiło, że z początkiem września w kolegium brakuje kworum, bo kadencje skończyło 3 członków.

Według Mariana Banasia, marszałek Witek powinna odpowiadać za niedopełnienie obowiązków, czym wyrządzić miała szkodę interesowi publicznemu.

Czytaj więcej

Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek

Co oznacza paraliż Kolegium NIK?

Jak pisaliśmy na łamach "Rzeczpospolitej", od 7 września w Kolegium Najwyższej Izby Kontroli pozostaje tylko prezes i skłóconych z nim dwóch jego zastępców.

Skład Kolegium NIK powinien liczyć 19 członków. 7 września skończyła się kadencja członkom powołanym przez Sejm: Małgorzacie Humael-Maciewiczak, radcy prezesa NIK, dr. Tomaszowi Sobeckiemu, również radcy prezesa i p.o. dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy i sekretarza Kolegium NIK, oraz dr. Grzegorzowi Walendzikowi, szefowi Delegatury w Kielcach.

W Kolegium pozostał prezes Marian Banaś oraz dwóch jego zastępców, związanych z PiS: Tadeusz Dziuba i Małgorzata Motylow.

Łukasz Pawelski, rzecznik NIK, poinformował w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że prezes Banaś od początku swojej kadencji (od 30 sierpnia 2019 roku) złożył do marszałek Sejmu Elżbiety Witek łącznie 40 wniosków o powołanie członków Kolegium. „17 spośród 40 Marszałek skierował do KOP celem zaopiniowania. Na 40 wniosków Pani Marszałek powołała 7 członków Kolegium” – podkreślał Pawelski.

Ostatnie sześć wniosków skierowanych do marszałek Witek wpłynęło do Kancelarii Sejmu 19 maja.

Co w praktyce oznacza paraliż Kolegium? – Brak możliwości ustalenia wyników przeprowadzonej kontroli, a więc ustawowych zadań NIK – mówił "Rz" wieloletni były dyrektor w NIK.

Rozpatrywanie zastrzeżeń pokontrolnych to tylko jedna z wielu wyłącznych kompetencji kolegium. – Jeśli sytuacja z początku września będzie trwała dłużej, to konsekwencja będzie oznaczała rzeczywiste i trudne do oszacowania skutki. To np. brak planu pracy NIK na rok następny. Niestety, ostatnie lata pokazały brak szacunku do norm i zasad konstytucyjnych i ustawowych – wskazywał nasz rozmówca.

Czytaj więcej

Znika Kolegium NIK

Jak pisze w liście do prezydenta Andrzeja Dudy szef NIK Marian Banaś, "Marszałek Sejmu RP swoim działaniem uniemożliwia funkcjonowanie Kolegium NIK, bezprawnie ignorując moje liczne wnioski o uzupełnienie składu Kolegium, co niewczy elementarną zasadę kolegialności tego organu i w sposób oczywisty ogranicza funkcjonowanie instytucji którą kieruję".

Prezes NIK przekazał także, iż o zaistniałej sytuacji zostały powiadomione dwie niezależne międzynarodowe instytucje – Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?