Na wniosek ministra infrastruktury rząd zajął się projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze i niektórych innych ustaw o bezzałogowych statkach powietrznych.

Po wejściu w życie unijnych rozporządzeń 2019/945 i 2019/947 państwa UE muszą zmienić przepisy krajowe dotyczące operatorów, systemów, i eksploatacji dronów oraz kompetencji organów lotniczych. Unormowane mają zostać szkolenia, których obecnie brakuje z powodu likwidacji ośrodków do tego uprawnionych. Ustawa określi też zasady egzaminów dla pilotów dronów oraz sposób uzyskiwania i przedłużania dokumentów uprawniających do latania dronami. Będzie można wyznaczać i przedłużać obowiązywanie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, które mają ułatwić m.in. loty nad miastami.

Jak rok temu mówił „Rz” Paweł Szymański z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stworzeniu stref geograficznych U-SPACE towarzyszyć będzie wprowadzenie zautomatyzowanych dronów świadczących usługi.

Czytaj więcej

Nowe prawo: Sterować dronem można po szkoleniu i teście