Cyberbezpieczeństwo wzrośnie

Przepisy mają wzmocnić odporność państwa i jego instytucji na ataki hakerskie.

Publikacja: 07.06.2023 07:21

Cyberbezpieczeństwo wzrośnie

Foto: Adobe Stock

Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przygotowany przez ministra cyfryzacji, zakłada m.in. ujednolicenie procedur zgłaszania incydentów na poziomie krajowym, co ma usprawnić działanie całego systemu.

Mają do niego zostać włączone centra wymiany informacji i analiz (w celu zwiększenia dostępu do specjalistycznej wiedzy).

Nowe przepisy pozwolą też tworzyć sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa, które mają być wsparciem dla operatorów kluczowych usług, jak elektrownie, porty i przedsiębiorstwa kolejowe.

Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo w praktyce – poradnik dla firm

Do systemu mają też zostać włączeni przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej, którzy będą musieli spełnić surowsze wymagania w dziedzinie odporności na cyberataki.

Nowe uprawnienia zyska również pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Będzie mógł wydawać ostrzeżenia o incydentach krytycznych, rekomendacje w celu wzmocnienia odporności na cyfrowe ataki, jak też zalecać określone zachowania.

Dostawcy sprzętu i oprogramowania zaczną podlegać kontrolom pod kątem zagrożenia, jakie może wywołać wykorzystywanie oferowanego przez nich produktu w kluczowych podmiotach polskiej gospodarki.

Co więcej, w przypadku wydania decyzji administracyjnej (przez ministra właściwego ds. informatyzacji) o wycofaniu z użytku ich hardware’u lub software’u będą musieli to zrobić w ciągu siedmiu lat.

Sam minister zyska zaś uprawnienie do wydawania poleceń zabezpieczających w celu ograniczenia skutków incydentu krytycznego w podmiotach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt ujednolica też zasady wydawania certyfikatów w zakresie odporności na cyfrowe ataki. Przewidziano możliwość wzajemnego uznawania takich certyfikatów między krajami UE.

Przyjęte w projekcie rozwiązania umożliwiają tworzenie krajowych programów w tym zakresie, które mają pomóc organom administracji zwiększyć poziom bezpieczeństwa cyfrowego w obszarach kluczowych, takich jak obronność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny.

Wyznaczony zostanie także operator strategicznej sieci bezpieczeństwa, którego zadaniem będzie świadczenie w sposób bezpieczny usług telekomunikacyjnych dla administracji publicznej.

W projekcie przywidziano półroczne vacatio legis.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przygotowany przez ministra cyfryzacji, zakłada m.in. ujednolicenie procedur zgłaszania incydentów na poziomie krajowym, co ma usprawnić działanie całego systemu.

Mają do niego zostać włączone centra wymiany informacji i analiz (w celu zwiększenia dostępu do specjalistycznej wiedzy).

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Dobra wiadomość dla frankowiczów z Getin Banku. Jest wyrok sądu
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo drogowe
Mariusz Ciarka: Kasowanie punktów karnych równe dla wszystkich
ABC Firmy
Zakaz dla Deloitte. Polski rynek audytu w rękach sądu administracyjnego
Prawo karne
Ruszył proces ws. śmierci francuskiego skoczka, któremu samolot uciął głowę
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy