W skład szkoły ma wchodzić: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie. Tak wynika z niektórych przepisów ustawy o Akademii Kopernikańskiej, które wchodzą w życie 1 marca.

Szkoła, niezależnie od przyznanych kategorii naukowych, ma posiadać status uczelni akademickiej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2027 r. Do tego czasu, bez ewaluacji, przysługują jej także uprawnienia podmiotu posiadającego kategorię naukową B+ w takich dyscyplinach naukowych, jak astronomia, nauki medyczne, filozofia, nauki teologiczne, nauki prawne oraz ekonomia i finanse.

Podstawa prawna: niektóre przepisy ustawy z 28 kwietnia 2022 r. (DzU z 11 lipca 2022 r., poz. 1459)

Czytaj więcej

W Polsce powstanie nowa akademia i publiczna uczelnia