Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.  Znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu. We wtorek ma się nim zająć Rada Ministrów.

Projekt przewiduje, że nowy rodzaj benzyny zostanie wprowadzony od 2024 roku.

Jak wyjaśniono w opisie projektu, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę oraz wprowadzaniem przez UE sankcji, rynek paliwowy ulega dużym zmianom, w szczególności w obszarach łańcuchów zaopatrzenia zarówno w ropę naftową, jak też w gotowe paliwa ciekłe: olej napędowy oraz benzynę.

"W tej trudnej sytuacji, zwłaszcza dla sektora transportu wartościowe są wszelkie sposoby, których wdrożenie może ograniczać fluktuacje cen paliw dla transportu oraz potrzebę ich importu" - podkreśla projektodawca.

Zdaniem rządu, dodatkowym elementem wymagającym regulacji, powiązanym z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jest kwestia zmniejszenia zależności od importu surowców kopalnych, zwłaszcza w kontekście wdrożonego przez UE szóstego pakietu sankcji, nakładającego embargo na import ropy naftowej i paliw z Federacji Rosyjskiej. Rozwiązaniem proponowanym w tym zakresie jest wdrożenie benzyny silnikowej typu E10, tj. o podwyższonym udziale biokomponentów.

Czytaj więcej

Koniec Pb95, Pb98 i ON - nowe etykiety paliwowe od października w całej Unii