Wzór symboli i zapowiedzi oraz sposób kwalifikowania, rozpowszechniania  audycji lub innych przekazów zawierających takie treści określiła w rozporządzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Dz.U. z 29 kwietnia 2022 r., poz.938). Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, w razie emisji treści dla pełnoletnich telewizje muszą oznaczać audycje symbolem białego kluczyka w czerwonym kwadracie oraz odpowiednim symbolem graficznym wskazującym rodzaj treści: P jak przemoc, S jak seks, W jak wulgaryzmy i N jak narkotyki (niezależnie od tego, czy treści takie są zawarte w warstwie wizualnej czy słownej).  Symbole mają być umieszczone w lewym górnym rogu ekranu, w sposób czytelny dla odbiorcy i przez co najmniej 5 sekund przed emisją danej audycji telewizyjnej lub innego przekazu oraz przez co najmniej 5 sekund na początku ich emisji, a także przez co najmniej 5 sekund po przerwie na reklamę. 

Rozporządzenie ustala także kategorie wiekowe małoletnich:  I kategoria – bez ograniczeń wiekowych; II kategoria – dla małoletnich od lat 7; III kategoria – dla małoletnich od lat 12; IV kategoria – dla małoletnich od lat 16. Audycje lub inne przekazy zakwalifikowane do kategorii I-III mogą być emitowane bez ograniczeń czasowych, natomiast te z kategorii IV - dopiero po godzinie 20.00.

Z kolei nadawcy programów radiowych mają obowiązek  poprzedzać audycje lub inne przekazy dla dorosłych zapowiedzią słowną o treści: "W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja/przekaz zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak: przemoc /seks/wulgaryzmy/narkotyki" - należy wskazać o jakie treści chodzi.

Rozporządzenie wymienia cechy audycji lub innych przekazów, które są dozwolone od 7, 12, 16 i 18. 

Czytaj więcej

Jak chronić dziecko przed szkodliwymi treściami w internecie

Od lat 18 dozwolone są przekazy zawierające w szczególności sceny lub treści: prezentujące obrazy naturalistycznego seksu lub patologicznych form życia seksualnego (np. połączone z przemocą i przymusem), przedstawiające nieuzasadnioną (np. obroną konieczną, aktywnością sportową) przemoc, promujące jednoznacznie patologiczne zachowania bohatera wobec innych ludzi bądź zwierząt, lub zawierające społeczne usprawiedliwianie wulgarności oraz nagromadzenie wyrazów, wyrażeń i zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, lub usprawiedliwiające lub pokazujące w kontekście aprobatywnym przejawy społecznej patologii (np. przemocy, w szczególności fizycznej, psychicznej, werbalnej lub seksualnej, uzależnień od substancji psychoaktywnych).

Jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreśla, że nowe symbole nie są jej wymysłem, lecz obowiązkiem wynikającym z unijnej dyrektywy.

- Podkreślam fakt, który się prawie nie pojawia w przestrzeni medialnej, że wprowadzenie wymogu oznaczania treści mogących mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich stanowi realizację obowiązku wynikającego z unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Jego celem jest ułatwienie widzom podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących wyboru treści do oglądania, co ma istotne znaczenie w obliczu coraz szybszego rozwoju technologii medialnych i wiążących się z tym przeobrażeń dotyczących sposobu odbioru mediów. W następstwie zatwierdzonej unijnej dyrektywy, dnia 13 kwietnia 2022 r. KRRiT wydała Rozporządzenie w sprawie kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 29 kwietnia br. i weszło w życie z dniem 1 maja br. - poinformowała portal Wirtualnemedia.pl Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT.