Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje widełki wypłat z nowego Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (FKSO) za działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Świadczenie kompensacyjne ma przysługiwać osobom, które na skutek działań niepożądanych szczepionki będą wymagały hospitalizacji nie krótszej niż 14 dni. Inne zasady będą obowiązywały po wstrząsie anafilaktycznym, który, jak czytamy w uzasadnieniu, „choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, stanowi poważne działanie niepożądane".

Jeśli pacjent będzie wymagał obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, Fundusz wypłaci mu 3 tys. zł. Za hospitalizację związaną z wstrząsem anafilaktycznym trwającą poniżej dwóch tygodni dostanie 10 tys. zł. Wysokość wypłaty za pobyt w szpitalu związany z innymi działaniami niepożądanymi zależy od długości pobytu w szpitalu. Jeśli potrwa on 14 do 30 dni, dostanie od 10 tys. zł do 20 tys. zł, 31–50 dni: 21–35 tys. zł, 51–70 dni: 36–50 tys. zł, 71–90 dni: 51–65 tys. zł, 91–120 dni: 66–89 tys. zł, a powyżej 120 dni: 100 tys. zł.

Czytaj też: Trudno o rekompensatę za szkodliwą szczepionkę - rozmowa z adwokatem Janem Górskim

Jeśli pacjent musi zostać poddany zabiegowi w znieczuleniu ogólnym, świadczenie podwyższane jest o 15 tys. zł, jeśli innemu zabiegowi lub metodzie leczenia czy diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5 tys. zł, jeśli wymaga opieki na oddziale intensywnej terapii przez co najmniej 7 dni – o 10 tys. zł i o 20 tys., gdy pobyt na OIT trwa dłużej niż 30 dni.

Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, jednak w kwocie nie większej niż 10 tys. zł, a łączna kwota świadczenia nie może być wyższa niż 100 tys. zł.

Wypłata świadczenia kompensacyjnego będzie następowała na podstawie decyzji wydawanej przez rzecznika praw pacjenta (RPP), a o wypłacie zadecyduje analiza merytoryczna działającego przy RPP zespołu ds. świadczeń z FKSO.

Docelowo świadczeniami kompensacyjnymi będą objęte także obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci i młodzieży do 19. roku życia i nieobowiązkowe szczepienia w sytuacji epidemii organizowane przez organy państwa i finansowane z budżetu państwa, takie jak szczepienia przeciw odrze lub Covid-19 oraz szczepienia wprowadzane w stanie epidemii. Świadczenie będzie przysługiwać również wtedy, gdy szczepienie zostanie wykonane szczepionką inną niż zakupiona przez Ministerstwo Zdrowia.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne