Obowiązek posiadania lotniska lub lądowiska nakładało na szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) rozporządzenie do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. SOR bez takiej infrastruktury nie mógłby zawierać umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Musiałby funkcjonować jako izba przyjęć, co w praktyce ograniczałoby zakres procedur ratujących życie i oznaczało niższy poziom finansowania.

Resort zdrowia uznał, że to zagrażałoby bezpieczeństwu pacjentów w stanach nagłego zagrożenia życia, i postanowił uchylić przepis, zmieniając rozporządzenie. Przychylił się tym samym do wniosków kierowników szpitali, którzy argumentowali, że budowa lądowiska lub lotniska wymaga dużych wydatków, również związanych z dostosowaniem okolicznych budynków do wymogów prawa lotniczego.

Według Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) dziś działa 238 lądowisk przyszpitalnych, z których 157 to lądowiska całodobowe. Przy SOR znajduje się 178 lądowisk, a 145 z nich działa całodobowo. LPR uważa, że nie ma potrzeby budowania kolejnych, chociaż kierownicy szpitali mogą podjąć taką decyzję.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne