Uzasadnienie wyroku z 8 stycznia 2021 roku (sygn. akt II W 746/20) opublikował na Twitterze Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Menadżerka klubu została obwiniona o to, że wbrew zakazowi dopuściła do prowadzenia dyskoteki.

Policja powołała się na art. 54 Kodeksu wykroczeń w związku z Rozporządzeniem z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Sąd Rejonowy w Sopocie odstąpił od wszczęcia postępowania, stwierdzając, że czyn nie wypełnia znamion wykroczenia.

W uzasadnieniu wskazano, że wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w postaci organizowania dyskotek jest ograniczeniem wolności działalności gospodarczej, a takie ograniczenie jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy.

- Pomimo zaistnienia przesłanek do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, władza wykonawcza nie zdecydowała się na wprowadzenie tego stanu, wprowadzając jedynie stan epidemii - zaznaczył sąd.