FAS to najcięższa forma wad wrodzonych, powodująca upośledzenie rozwoju fizycznego i intelektualnego, wady serca, dysfunkcje mózgu, jest chorobą nieuleczalną, przed którą można uchronić dziecko, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.

Rzecznik Praw Dziecka publikuje swoje oświadczenie w tej sprawie:

W Polsce, co rok rodzi się około 9000 dzieci z zaburzeniami spowodowanymi spożywaniem alkoholu przez matkę w ciąży. Dzieci te są bezbronne wobec braku skutecznych prawnych mechanizmów je chroniących. Do sięgania po alkohol podczas ciąży przyznaje się ok. 30 % kobiet. To groźne i bardzo smutne statystyki, które zmuszają do podjęcia działań.

Jako Rzecznik Praw Dziecka nie mogę stać obojętnie wobec tak zatrważających faktów. Ten temat podejmowałem w swoich wystąpieniach generalnych od wielu lat.

Wczoraj skierowałem do Prezydenta RP propozycje zmian ustawowych, które mają pomóc w eliminowaniu tego negatywnego zjawiska. Rozwiązania zaproponowane w projekcie mają przede wszystkim służyć wsparciu, profilaktyce oraz prowadzić do poprawy świadomości społecznej skutków picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży. Jedynie w skrajnych przypadkach przewidują one możliwość skuteczniejszej niż obecnie reakcji na niepożądane a wręcz patologiczne zachowania. Właśnie te propozycje wywołały najwięcej emocjonalnych reakcji. Wiem jednak, że szeroka dyskusja na ten temat będzie z pożytkiem dla dzieci.

Pragnę przeprosić wszystkie kobiety, które poczuły się dotknięte, czy potraktowane przedmiotowo. Nie jest i nigdy nie było moją intencją działanie umniejszające kobietom ich praw. Prawa dzieci zawsze były i są blisko związane z prawami kobiet i wzajemnie się wspierają. Szanując prawa dzieci, szanuję tym samym prawa kobiet.