Eksperci RPO wyjaśnili, że test można wykonać bezpłatnie pod warunkiem, że skierowanie wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli tzw. lekarz pierwszego kontaktu. W takim wypadku test finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. - Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań lub w domu pacjenta - czytamy na stronie RPO.

Biuro przypomina, że jeśli jesteśmy ubezpieczeni, to mamy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie. Oznacza to, że mamy prawo wybrać sobie lekarza pierwszego kontaktu - świadczeniodawcę, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z listy przychodni, które zawarły umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Kiedy obcokrajowca spoza strefy Schengen nie dotyczy kwarantanna

Jak wybrać takiego lekarza? Wystarczy złożyć deklarację wyboru. Takiego oświadczenia woli można dokonać pisemnie, w postaci papierowej; elektornicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.