Sąd Najwyższy pyta TSUE o przerwy na reklamy

Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prawnym dotyczącym zasady równości w kontekście zakazu emitowania reklam w trakcie audycji dla dzieci.

Publikacja: 15.12.2021 12:45

Sąd Najwyższy pyta TSUE o przerwy na reklamy

Foto: Adobe Stock

Pytanie zostało zadane w postępowaniu sądowym w sprawie decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nakładającej na jednego z nadawców karę pieniężną za naruszenie zakazu przerywania audycji dla dzieci w celu wyemitowania reklam.

Na tym tle Sąd Najwyższy powziął wątpliwość, czy taki zakaz nadawania reklam, mógł zostać sformułowany przez ustawodawcę krajowego tylko w odniesieniu do nadawców linearnych audiowizualnych usług medialnych, bez wprowadzenia podobnych ograniczeń w stosunku do nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Sąd Najwyższy zauważył, że zakaz emisji reklam w trakcie audycji dla dzieci służy ochronie fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju małoletnich oraz godności ludzkiej, a przepisy służące zabezpieczeniu tych wartości są niezbędne we wszystkich audiowizualnych usługach medialnych. Tym samym, wartości te pozostają aktualne w zakresie audycji emitowanych przez obie wspomniane grupy nadawców.

Jednocześnie, wobec zarzutu niedopuszczalnego różnicowania sytuacji podmiotów świadczących usługi o zbliżonym charakterze na podobnym rynku, SN uznał za konieczne wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości uznania, że obie wskazane grupy nadawców znajdują się w sytuacji porównywalnej – mając na uwadze, iż zasada równości wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane w odmienny sposób, a sytuacje odmienne nie były traktowane jednakowo, chyba że takie traktowanie jest uzasadnione w sposób obiektywny.

Sąd Najwyższy podkreślił także, że choć w aktualnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca krajowy dopuścił możliwość przerywania audycji dla dzieci w celu wyemitowania reklam przez nadawców telewizyjnych, to jednak uczynił to tylko w sposób częściowy, znosząc zakaz jedynie w przypadku filmu trwającego dłużej niż godzinę . Ograniczenie to nie odnosi się do nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"