Choć minister Przemysław Czarnek uchylił rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z Covid-19, władze uczelni planują przynajmniej część zajęć, zwłaszcza wykładów, online.

– Nie ma już żadnych ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury badawczej (laboratoriów, pracowni, bibliotek itd.). Jednak nowy rok akademicki rozpoczniemy, utrzymując hybrydowy model prowadzenia zajęć dydaktycznych – mówi Elżbieta Michalak-Witkowska z Centrum Komunikacji i Promocji Uniwersytetu Gdańskiego. I dodaje, że to dziekani zadecydują, które zajęcia mają się odbyć stacjonarnie ze względu na charakter programu kształcenia, a które zdalnie.

Podobnie do trybu nauki podchodzą władze Politechniki Gdańskiej.

– Planujemy rozpocząć rok akademicki w formie hybrydowej. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie dobra, zajęcia mają się odbywać w tradycyjnej formule, z wyjątkiem wykładów dla dużych grup, które zamierzamy przeprowadzać zdalnie w każdym scenariuszu – zaznacza Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim nauka będzie prowadzona w formie kształcenia stacjonarnego z elementami zdalnego.

– Ostateczna decyzja oraz wykaz zajęć ze szczegółowym opisem sposobu ich prowadzenia zostaną ogłoszone przez dziekanów wydziałów do 10 września – mówi Adrian Ochalik, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podobnie do kształcenia podchodzą medycy.

– Nauczanie zdalne dotyczy w szczególności zajęć wykładowych, zwłaszcza prowadzonych w dużych grupach studenckich. Z uwagi na szczególny charakter uczelni medycznej, części zajęć nie da się przeprowadzić w formie e-learningu. Zajęcia laboratoryjne oraz przedmioty kliniczne wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem będą prowadzone w formie bezpośredniej – mówi Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Rzeszowski planują powrót do kształcenia stacjonarnego. Wyjątkowo na Uniwersytecie Warszawskim wykłady będą prowadzone w trybie zdalnym i nagrywane, by studenci mogli je odtworzyć w dogodnym czasie.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Uniwersytet Rzeszowski idzie o krok dalej – jedynie przedmioty ogólnouczelniane będą prowadzone zdalnie.

– Nauka zdalna jest przez wielu studentów chwalona, ale jako dodatek, a nie podstawa kształcenia – podkreśla Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. I dodaje, że kontakt ze społecznością akademicką to niezbędny element studiów.

Zgodnie z przepisami prawa, nawet po uchyleniu rozporządzenia ograniczającego działanie uczelni ze względu na covid, część efektów uczenia się można uzyskać podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te powinny być prowadzone w sposób umożliwiający interakcję między studentami i prowadzącymi. Kształcenie może być tak prowadzone, jeśli pozwala na to specyfika kierunku.