Jak informuje Rzeczni, były Ambasador Polski w Afganistanie Piotr Łukasiewicz oraz byli Ministrowie Obrony Narodowej: Bogdan Klich i Tomasz Siemoniak skierowali do Ministra Spraw Zagrnicznych apel, który zawiera prośbę o pomoc afgańskim pracownikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego i polskich organizacji humanitarnych wraz z rodzinami oraz deklarację pomocy w identyfikacji tych osób.

Czytaj także: Afganistan. Świadkowie: Talibowie biją karabinami AK-47, blokują dostęp do lotniska

Apel ten w ocenie Rzecznika zasługuje na poparcie, natomiast Jego zaniepokojenie wywołały  wcześniejsze wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów dotyczące konieczności odebrania przez osoby współpracujące z PKW wiz humanitarnych, co w obecnej sytuacji byłoby niewykonalne. Podnoszone są również wątpliwości, czy deklarowana liczba 45 wiz jest wystarczająca. Rzecznik ma nadzieję, że akcja ewakuacyjna okaże się skuteczna szczególnie w zakresie zapewnienia potrzebnej pomocy wszystkim obywatelom Afganistanu, którzy w ostatnich latach czynnie wspierali Polaków pracujących na terenie tego kraju. Zasadnym w ocenie Rzecznika jest podjęcie w tym celu współpracy z osobami, które służyły w Afganistanie i z polskimi korespondentami przebywającymi na miejscu.

RPO twierdzi, że Polska powinna rozważyć również możliwość udzielenia schronienia innym obywatelom Afganistanu, których bezpieczeństwo jest w tej chwili szczególnie zagrożone w tym m.in. dziennikarzom, sędziom, naukowcom, lekarzom – w szczególności kobietom, które te zawody wykonywały, a których życie z tego właśnie powodu jest teraz zagrożone. Z doniesień medialnych wynika, że Stany Zjednoczone wystosowały do Polski prośbę o przyjęcie dużej liczby Afgańczyków współpracujących w minionych latach ze służbami amerykańskimi. Niewątpliwie taka prośba o wsparcie powinna zostać rozpatrzona

Z komunikatu MSZ dotyczącym sytuacji Polaków przebywających w Afganistanie wynika, że 15 sierpnia 2021 r. w Afganistanie przebywało pięciu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi jednak na fakt, że na terenie tego państwa nie działa w chwili obecnej polska placówka konsularna, szczególnie istotne jest zagwarantowanie, aby informacja o akcji ewakuacyjnej dotarła do wszystkich polskich obywateli przebywających w Afganistanie - podaje Rzecznik.

RPO prosi Ministra Spraw Zagranicznych o informację o efektach dotychczas podjętych działań zmierzających do ewakuacji polskich obywateli i współpracujących z nimi obywateli Afganistanu oraz informacji o działaniach podjętych w ostatnich tygodniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych osób. Prosi także o przesłanie kopii ewentualnej odpowiedzi na wskazany wyżej apel byłych ministrów i ambasadorów oraz informację, jakie dodatkowe działania planuje podjąć Polska w celu ochrony praw człowieka zagrożonych obecnie w Afganistanie. W szczególności Rzecznik prosi o informację, czy Polska gotowa jest na udzielenie azylu obywatelom tego państwa, którzy znajdują się w szczególnym niebezpieczeństwie.