Środowisko szkolne, tym pracownicy jak i uczniowie i ich rodzice pamiętają próby powrotu z nauki domowej do szkolnych ławek. Nie wszyscy oceniali te powroty jako konieczne, ale też przede wszystkim udane. Problem polegał na niewystarczającym przygotowaniu placówek do przyjęcia uczniów i zapewnienia im bezpieczeństwa sanitarnego.  

Ostatni lata nie były lekkie dla uczniów, od protestów i strajków nauczycieli po przede wszystkim nauczalnie zdalne spowodowane pandemią koronawirusa w marcu ubiegłego roku. Wielu uczniów bardzo mocno odczuło nauczanie zdalne, skarżyli się na obniżone samopoczucie, gorszy kontakt z najbliższymi i problemy podłoża psychicznego. Samo Ministerstwo w przekazanych zaleceniach podkreśla, że po tak długim okresie nauki zdalnej należy dbać nie tylko o bezpieczeństwo zdrowotne związane z pandemią, ale też to mentalne. Wszyscy dążą do tego, żeby szkoły wróciły "do życia" od 1 września 2021 roku. 

Czytaj też:

RPO krytykuje rządowy projekt odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne mają nie tyle ułatwić powrót, co sprawić, że będzie on bezpieczny zarówno dla uczniów jak i nauczycieli i pracowników szkolnych. 


Skupiono się na przede wszystkim na odpowiedniej higinie osobistej:

- instrukcji dezynfekcji rąk,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,

- instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,

ale także jak należy dbać o pomieszczenia w zakresie ich dezynfekcji i wietrzenia, nie zapomniano również o zachowywaniu dystansu społecznego, ale podstawą mają być szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.