Siedemnaście placówek weźmie udział w pilotażu, który zakłada centralizację leczenia operacyjnego i decentralizację radio- i chemioterapii. Pacjenci leczeni w wybranych szpitalach woj. świętokrzyskiego i Dolnego Śląska będą objęci opieką specjalistów z wiodących ośrodków onkologicznych w województwie; chemioterapii poddadzą się najbliżej miejsca zamieszkania – zakłada projekt rozporządzenia ws. pilotażu sieci onkologicznej. ©? —kek