Do Rządowego Centrum Legislacji trafił właśnie projekt zupełnie nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Autorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowe przepisy są konieczne – od uchwalenia obecnej ustawy minęło 40 lat.

Nie bez znaczenia jest też, że za miesiąc po ponad rocznej zdalnej nauce dzieci i młodzież wrócą do szkoły. Wraz z nimi mogą pojawić się kłopoty wychowawcze.

Czytaj też:

Radykalne zaostrzenie kar dla nieletnich

MS wprowadza kilka ważnych zmian.

Po pierwsze, pojawi się przepis o obligatoryjnym pobycie w zakładzie karnym młodych sprawców najpoważniejszych przestępstw. Decyzję o przedłużeniu pobytu nawet do 24. roku życia (obecnie do 21.) w zakładzie poprawczym będzie podejmował sąd rodzinny.

Po drugie, pojawią się nowe okręgowe ośrodki wychowawcze. Będą to surowsze placówki przeznaczone dla tych, którzy popełnili czyn karalny i skończyli 13 lat albo go nie popełnili, ale są mocno zdemoralizowani (np. piją alkohol, zażywają narkotyki), a stosowane wcześniej wobec nich środki były nieskuteczne.

Po trzecie, w nowych przepisach określono też minimalną granicę wieku odpowiedzialności za demoralizację na poziomie dziesięciu lat. Dziś w ustawie nie ma zapisu o minimalnym wieku takiej osoby, zatem przed sądem mogą stanąć nawet dzieci pięcioletnie, które ukradną w sklepie batonik, czy pobiją się z kolegami.

Po czwarte, dyrektor szkoły będzie mógł skierować uczniów za mniej poważne występki do prac porządkowych na terenie szkoły i wokół niej (np. posprzątać boisko).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Po piąte, ustawa gwarantuje powołanie komisji do spraw środka leczniczego, która wskaże sądowi odpowiednią dla nieletniego placówkę w razie problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka.

Po szóste, w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i schroniskach dla nieletnich odbywają resocjalizację również matki. MS proponuje wydzielić domy, w których młode matki będą mogły opiekować się swoimi dziećmi.

I po siódme, młodzi ludzie będą mieć prawo do pomocy obrońcy od początku czynności z ich udziałem, np. umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie leczniczym oraz w razie uzasadnionego podejrzenia dopuszczenia się przez nieletniego czynu zabronionego. Takie prawo będzie przysługiwało także po wystąpieniu innych okoliczności, które sąd rodzinny uzna za utrudniające nieletniemu obronę. Nieletni, których nie stać na adwokata z wyboru, skorzysta z pomocy obrońcy z urzędu. Będzie on wyznaczany przez sąd rodzinny.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne