Co piąty (17 proc.) ocenia, że łatwiejszy jest za granicą. Wynika tak z sondażu Standard Eurobarometr przeprowadzonego przez TNS Opinion na zlecenie Komisji Europejskiej wśród 26,7 tys. osób z 27 państw członkowskich.Sondaż wskazuje, że we wszystkich krajach przeważa opinia o trudnym dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych poza krajem zamieszkania. Jako łatwy ocenia go najwięcej obywateli Słowenii i Włoch, także w Hiszpanii, Polsce i Finlandii oraz w Belgii podziela ten pogląd ponad jedna piąta badanych.

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w innym kraju członkowskim za trudny uznają najczęściej mieszkańcy Szwecji (89 proc.) i Grecji (82 proc.).W badaniu sprawdzano również, czego się głównie boją Europejczycy, gdy chodzi o prowadzenie spraw cywilnych w innych państwach Unii Europejskiej. Połowa respondentów wskazała na nieznajomość przepisów postępowania.

Na drugim miejscu jest bariera językowa (40 proc.). Inne przeszkody oceniane jako ważne to koszty procesów oraz brak zaufania do zagranicznych procedur. Tylko 3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie miałoby żadnych obaw przed procesowaniem się w innym państwie członkowskim.

Sondaż pokazuje różnicę w postrzeganiu barier w dostępie do unijnego wymiaru sprawiedliwości przez obywateli państw starej UE oraz nowych krajów. Pierwsi najczęściej wskazują na nieznajomość reguł, drudzy – koszty oraz odległości.