Zespół ekspertów pod kierunkiem rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca zaprezentował  podsumowanie ostatnich 4 lat funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Od 10 lat pacjenci mogą na nią dzwonić bezpłatnie w celu uzyskania wsparcia czy informacji. W latach 2015-18 eksperci dyżurujący na infolinii odebrali przeszło 199 640 połączeń.

Spośród wszystkich rodzajów świadczeń udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego najwięcej, bo aż 90 proc. zgłoszeń na infolinię dotyczy:

- leczenia szpitalnego – zgłoszenia dotyczą m.in. długiego czasu oczekiwania na uzyskanie świadczenia zdrowotnego, braku skuteczności leczenia, zastrzeżeń do procesu leczniczo-diagnostycznego oraz warunków sanitarnych – ok. 34  proc. wszystkich zgłoszeń,

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  – m.in. problem z dostępem do lekarza specjalisty, w tym długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia; problemy z dostępem do badań diagnostycznych, w tym z zastosowaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – ok. 22 proc. wszystkich zgłoszeń,

- podstawowej opieki zdrowotnej  – m.in. brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w dniu zgłoszenia, odmowa rejestracji na wizytę w późniejszym terminie oraz odmowa wizyty w domu pacjenta. – ok. 17  proc. wszystkich zgłoszeń,

- opieki psychiatrycznej - m.in. nieuzasadniona hospitalizacja, uwagi do trybu leczenia farmakologicznego, odmowy kwalifikacji do leczenia na oddziale oraz zastrzeżenia do standardów i warunków leczenia na oddziale (np. dotyczących wyżywienia) – ok. 4 proc. wszystkich zgłoszeń,

- stomatologii - m.in. brak dostępu do wysokiej jakości materiałów stomatologicznych i możliwości kanałowego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zębów trzonowych i przedtrzonowych. Rozmówcy sygnalizowali także zastrzeżenia do jakości protez wykonanych w ramach NFZ oraz wskazywali na brak możliwości złożenia reklamacji i uzyskania niezależnej opinii w zakresie prawidłowego jej wykonania. – ok. 4 proc. wszystkich zgłoszeń

- rehabilitacji leczniczej – m.in. długi czas oczekiwania na rehabilitację leczniczą we wszystkich rodzajach rehabilitacji – ok. 4  proc. wszystkich zgłoszeń.

Najwięcej sygnałów (w 2015 - niespełna 19 tys. , a w 2018 r. już ponad 28,5 tys.) dotyczy prawa do świadczeń zdrowotnych, w tym warunków udzielania świadczeń, prawa do dokumentacji medycznej, prawa do informacji, tajemnicy informacji związanych z pacjentem i wyrażenia zgody oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

W raporcie Rzecznik wskazuje także obszary wymagające pilnych działań naprawczych:

1. skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w poszczególnych rodzajach świadczeń.

2. zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży na psychiatrycznych oddziałach dziecięcych.

3. zwiększenie dostępu oraz podniesienie poziomu koordynacji w leczeniu rehabilitacyjnym.

4. podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku.

5. utworzenie ogólnopolskiej bazy wiedzy o problemach zdrowotnych.

6. skoordynowanie wsparcia i opieki nad pacjentami nieporadnymi i niesamodzielnymi.

7. uregulowanie odpowiedzialności zawodowej pozostałego personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

8. wprowadzenie możliwości dopłaty do wyższej jakości wyrobu medycznego.

9. przyspieszenie prac nad wdrożeniem e-zdrowia.

10. podniesienie jakości żywienia w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych całodobowo.

11. wdrożenie modelu szybkiej i adekwatnej rekompensaty za utracone zdrowie.

12. podniesienie poziomu etyki pracownika medycznego.

Załącznikiem do raportu są wyniki badania ankietowego, które za pośrednictwem infolinii Rzecznika przygotował NIZP-PZH Pacjenci byli pytani o powstanie jednego wiarygodnego źródła informacji w ochronie zdrowia. Po analizie ich odpowiedzi okazało się, że  warto zastanowić się nad stworzeniem certyfikowanej platformy informacyjnej. Obecnie w Polsce nie funkcjonuje portal wiedzy z autoryzowanymi informacjami z zakresu zdrowia. Stworzenie takiego miejsca z rzetelnymi informacjami byłoby pomocne zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów poprzez wspieranie pacjentów z najczęstszymi problemami zdrowotnymi i nawigowanie pacjenta w systemie ochrony zdrowia - uważają autorzy raportu.

Czytaj cały raport