Jak ubiegać się o odszkodowanie ze szkody osobowej z ubezpieczenia OC?

Szkoda osobowa z OC sprawcy to konsekwencja nieszczęśliwego wypadku, która obejmuje uszczerbek na ciele oraz urazy psychiczne u poszkodowanego. Jak ubiegać się o odszkodowanie ze szkody osobowej? Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku zaraz po zakończeniu procesu leczenia. Dokument należy sporządzić w formie pisemnej. Jakie załączniki są niezbędne?

Publikacja: 17.05.2019 12:07

Jak ubiegać się o odszkodowanie ze szkody osobowej z ubezpieczenia OC?

W procesie ubiegania się o odszkodowanie ze szkody osobowej niezbędne jest złożenie wniosku. Należy go sporządzić zaraz po zakończeniu leczenia.

Szkoda osobowa z ubezpieczenia OC sprawcy obejmuje ubezpieczenie NNW osoby poszkodowanej oraz OC sprawcy wypadku. Proces ubiegania się o odszkodowanie należy rozpocząć od złożenia odpowiedniego wniosku. Powinien być on sporządzony w formie pisemnej. Co należy do niego dołączyć? Jaka powinna być wysokość odszkodowania? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście.

Szkoda osobowa z OC sprawcy - co to jest?

Szkoda osobowa z OC sprawcy obejmuje uszczerbek na ciele oraz urazy psychiczne, które są konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku. Do szkody osobowej zalicza się:

Ubezpieczenie NNW poszkodowanego,

Ubezpieczenie OC sprawcy wypadku.

Przez szkodę na osobie rozumiany jest każdy uszczerbek, który dotyka poszkodowanego, wbrew jego woli na dobrach prawnie chronionych. W wyniku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź wywołania rozstroju psychicznego, osoba poszkodowana, w oparciu o przepisy prawne zawarte w art. 444 Kodeksu cywilnego, może żądać zwrotu kosztów:

leczenia,

pobytu w szpitalu,

lekarstw,

rehabilitacji,

opieki specjalistycznej,

przewozu specjalistycznym samochodem czy taksówką na rehabilitację.

Osoba, która poniosła szkody osobowe, staje się “rzeczoznawcą”. Co to oznacza? Podczas gdy szkody majątkowe (zniszczenie mienia), są wycenianie przez uprawnioną do tego osobę, tak w przypadku szkody osobowej, to poszkodowany ocenia ból i cierpienie związane z uszczerbkiem na zdrowiu lub rozstrojem psychicznym.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy, udzielanego na przykład przez https://ocenapolis.pl/ za uszczerbek na zdrowiu, jest związana ze złożeniem stosownego dokumentu. Jest nim wniosek o odszkodowanie za szkody osobiste ubezpieczenia OC. Kiedy należy go złożyć? Wniosek o odszkodowanie należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu procesu leczenia. Dokument ten powinien być sporządzony w formie pisemnej. Jakie załączniki są tutaj niezbędne?

oświadczenie spisane ze sprawcą wypadku bądź notatka policjanta z miejsca zdarzenia,

numer rachunku bankowego poszkodowanego lub upoważnienie osoby trzeciej do odbioru odszkodowania,

dokumentację medyczną z przebiegu leczenia (wraz z diagnozą lekarską),

w przypadku śmierci poszkodowanego akt zgonu lub karta statystyczna zgonu.

Jeżeli poszkodowany zmarł wskutek ciężkiego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, sprawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia oraz pogrzebu. Przepisy prawne stanowią, iż poszkodowany może ubiegać się o wiele roszczeń. Co się do nich zalicza?

zwrot kosztów leczenia, lekarstw, dojazdów na rehabilitację,

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne,

zwrot dochodów utraconych w wyniku wypadku,

renta na zwiększone potrzeby i wydatki związane z długotrwałym leczeniem,

jednorazowe świadczenie, które pozwoli poszkodowanemu na założenie własnej działalności gospodarczej (jeżeli został on inwalidą).

W jaki sposób oszacować wysokość odszkodowania ze szkody osobowej OC?

Wbrew pozorom, oszacowanie wysokości odszkodowania ze szkody osobowej OC nie jest trudnym zadaniem. Wystarczy zbierać wszystkie paragony i faktury potwierdzające opłaty za koszty leczenia i rehabilitację. Zwrot kosztów za leczenie oraz dojazdy do szpitala dotyczy nie tylko osoby poszkodowanej, ale również i jej rodziny. Kiedy taka sytuacja ma miejsce? Jeżeli stan poszkodowanego nie pozwala mu na samodzielne poruszanie się, jedzenie czy ubieranie, a te podstawowe czynności wymagają pomocy osób trzecich, sprawca wypadku jest zobowiązany do pokrycia opłat za dojazdy do szpitala. Jest jeden pewien warunek. Poszkodowany powinien posiadać oświadczenie napisane przez osobę, która przez określony czas sprawowała nad nim opiekę. Odszkodowanie ze szkody osobowej przysługuje również w przypadku korzystania z usług placówek prywatnych. Niezbędne będzie tutaj jednak uzasadnienie wyboru niepublicznych szpitali. Poszkodowany może napisać we wniosku, że dany zabieg czy wizyta wymagałaby długiego oczekiwania w szpitalu publicznym.

Jak oszacować wysokość zadośćuczynienia?

O ile dodanie do siebie wszystkich opłat związanych z leczeniem nie jest skomplikowane, o tyle oszacowanie kwoty z tytułu zadośćuczynienia za ból i cierpienie, to trudne działanie. Od czego powinien zacząć poszkodowany? Na początku należy zastanowić się nad tym, co zmieniło się na niekorzyść w życiu osoby poszkodowanej oraz jego rodziny. Przez ile czasu poszkodowany nie mógł poruszać się żadnym pojazdem? Jakich czynności nie był w stanie wykonywać samodzielnie? Jak dotkliwy był ból spowodowany uszczerbkiem na zdrowiu? To podstawowe pytania, które powinien zadać sobie poszkodowany. Na ich podstawie można w przybliżeniu oszacować kwotę, która chociaż w małym stopniu zrekompensowałaby ból i cierpienie. Poszkodowany, w chwili oszacowania kwoty, powinien wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników:

rodzaj urazu oraz wynikająca z niego dotkliwość szkody,

dolegliwości uszczerbku na zdrowiu,

przebieg procesu leczenia,

problemy powstałe w procesie leczenia,

trwałe następstwa szkody osobowej.

Poszkodowany powinien wziąć pod uwagę fakt, iż wysokość odszkodowania powinna być odpowiednia. Co to oznacza? Nie należy we wniosku wpisywać zbyt wysokiej kwoty, ale też nie wolno jej zaniżać. Konieczne jest bowiem uzasadnienie roszczenia.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia? Odszkodowanie to świadczenie o charakterze majątkowym. Oznacza to, że poszkodowany może ubiegać się u sprawcy o zwrot kosztów leczenia w przypadku doznanej szkody osobowej. Zadośćuczynienie z kolei to próba rekompensaty za przeżyty ból i cierpienie. Przepisy prawne zawarte w art. 444 i 448 Kodeksu cywilnego określają sytuacje, w których to poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie. To m.in.:

uszkodzenie ciała,

rozstrój zdrowia,

naruszenie dobra osobistego.

Kwota zadośćuczynienia pełni funkcję kompensacyjną. Co to oznacza? Powinna ona być adekwatna do poniesionej szkody niemajątkowej. Poszkodowany może zażądać wypłaty zadośćuczynienia w terminie 3 lat od momentu nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli powstała szkoda jest wynikiem zbrodni lub występku, termin ten wynosi 20 lat.

Materiał Promocyjny 

W procesie ubiegania się o odszkodowanie ze szkody osobowej niezbędne jest złożenie wniosku. Należy go sporządzić zaraz po zakończeniu leczenia.

Szkoda osobowa z ubezpieczenia OC sprawcy obejmuje ubezpieczenie NNW osoby poszkodowanej oraz OC sprawcy wypadku. Proces ubiegania się o odszkodowanie należy rozpocząć od złożenia odpowiedniego wniosku. Powinien być on sporządzony w formie pisemnej. Co należy do niego dołączyć? Jaka powinna być wysokość odszkodowania? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?