Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Wdraża on unijne uregulowania.

Mieszkańcy Unii będą mogli zgłaszać swoje propozycje legislacyjne. W tym celu muszą w ciągu 12 miesięcy zyskać poparcie co najmniej miliona osób z siedmiu krajów Unii. Pod inicjatywą może podpisać się każdy uprawniony do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

etap legislacyjny pierwsze czytanie