Prawo do ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego przejdzie darowizną lub dożywociem

Prawo do ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego będzie przechodziło także w drodze umowy darowizny czy dożywocia.

Publikacja: 10.12.2014 08:35

Prawo do ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego przejdzie darowizną lub dożywociem

Foto: www.sxc.hu

Trybunał Konstytucyjny wydał wczoraj wyrok ważny dla rolników. Dotyczy on ekwiwalentu za zalesienie ziemi. Otrzymują go przez 20 lat (do przejścia na rentę lub emeryturę) za przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny na podstawie ustawy z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia.

Obecnie ustawa ta nie obowiązuje. Zastąpiła ją inna, z 28 listopada 2003 r., o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Ta ostatnia przewiduje jednak, że przepisy z 2001 r. dalej się stosuje w zakresie, w jakim dotyczą wypłaty tego ekwiwalentu.

Rzecznik praw obywatelskich dostrzegł, że dwa uregulowania ustawy 2001 r. zawierają niesprawiedliwe ograniczenia. Przewidują bowiem tylko dwie możliwości przeniesienia praw do ekwiwalentu, mianowicie przy okazji sprzedaży zalesionego gruntu (art. 7 ust. 6a) lub w drodze dziedziczenia (art. 11 ust. 1). Tymczasem w rolnictwie w powszechnym użyciu jest np. umowa dożywocia czy darowizny.

Dlatego w opinii RPO te dwa uregulowania są niekonstytucyjne w takim zakresie, w jakim nie przewidują przejścia prawa do ekwiwalentu w innych wypadkach niż te dwa.

Zdaniem RPO prawo do ekwiwalentu ma charakter prawa majątkowego. Stosownie zaś do art. 64 konstytucji wszystkie prawa majątkowe podlegają równej ochronie prawnej. W tym więc wypadku doszło do złamania tej zasady.

We wtorek TK częściowo przyznał rację rzecznikowi. Uznał bowiem w swoim wyroku za niekonstytucyjny jeden z przepisów kwestionowanych przez rzecznika, a mianowicie art. 7 ust. 6a ustawy z 2001 r. Jego zdaniem przepis jest niekonstytucyjny od daty wejścia w życie ustawy z 2003 r. w takim zakresie, w jakim nie przewiduje przejścia prawa do ekwiwalentu na podstawie innych czynności prawnych niż umowa sprzedaży zalesionego gruntu.

Sygnatura akt: K 46/13

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego