Oddzielenie świń od innych zwierząt, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem do gospodarstwa i przed wejściami do chlewni – to niektóre wymagania, jakie będą musieli spełnić hodowcy zwierząt, gdy znajdą się na terenie objętym ograniczeniami ze względu na występowanie afrykańskiego pomoru świń.

Takie obowiązki określa projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący środków bezpieczeństwa podejmowanych w sytuacji zagrożenia. Zgodnie z nim rolnicy z takich terenów będą musieli także odkażać ręce, obuwie i narzędzia wykorzystywane do obsługi świń.

Ograniczenia obejmą też myśliwych. Prace przy świniach będą mogli wykonywać dopiero po 72 godzinach od zakończenia polowania.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne