Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego pt. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych", który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych KPRM, ma zostać przyjęty jeszcze w trzecim kwartale tego roku.

Czytaj także: Sanatorium na koszt NFZ: jak często można składać wnioski o wyjzad do uzdrowiska

Chodzi o zapewnienie większej dostępności do świadczeń rehabilitacji medycznej także dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim, komplementarnej do tej, jaką osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym gwarantuje ustawa z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szybszy powrót do pracy

Ustawa z maja 2018 r. dotyczy głównie osób powyżej 16. roku życia z prawnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych" ma zapewnić szybszy dostęp do świadczeń rehabilitacji medycznej także niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o stopniu lekkim, umiarkowanym bądź orzeczeniem równoważnym. Jak czytamy na stronie KPRM, istotą rowiązań ujętych w projekcie jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania pacjenta w środowisku fizycznym, społecznym i gospodarczym oraz utrzymanie go na możliwie stałym poziomie. Według projektodawcy, poprawa funkcjonowania w środowisku mogłaby skutkować przywróceniem na rynek pracy oraz sprzyjać aktywizacji zawodowej i społecznej grupy docelowej. Program ma zwiększyć aktywność niepełnosprawnych w społeczeństwie, a w sytuacji, gdy znajdują się oni pod opieką instytucji prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych (np. Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie) – zapewnić wsparcie ułatwiające powrót do samodzielnego funkcjonowania.

Środki SFWON na realizację programu, dostępne od 2019 r., wynosić mają do 250 mln zł.