Rząd premier Beaty Szydło zdecydował się zrezygnować z jednego z ministerstw, mianowicie z resortu Skarbu Państwa. W piątek Sejm postanowił kontynuować prace nad projektem ustawy w tej sprawie. Jego pełna nazwa to: „O zasadach zarządzania mieniem państwowym". Dziś to Ministerstwo Skarbu Państwa jest głównym odpowiedzialnym za ochronę interesów Skarbu Państwa, prywatyzację, komercjalizację, a także gospodarowanie składnikami majątkowymi. Projekt przenosi zasadniczą część jego dotychczasowych kompetencji na prezesa Rady Ministrów.

etap legislacyjny: trafi do Senatu