Po uchwaleniu w lipcu nowelizacji ustawy o sporcie dotyczącej dopingu Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło uregulować tę kwestię w odrębnej ustawie. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Proponowana regulacja ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie aspekty zwalczania dopingu, w tym organizacji Polskiej Agencji Antydopingowej czy jej współpracy ze służbami, takimi jak policja, Straż Graniczna czy Służba Celna – czytamy w uzasadnieniu.

Utworzenie Agencji jest jednym z zasadniczych założeń projektu. Ma ona działać jako państwowa osoba prawna nadzorowana przez ministra sportu i turystyki. Zastąpi dotychczas funkcjonującą Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Jednym z ważniejszych zadań Agencji będzie współpraca z organami ścigania w uniemożliwianiu obrotu i przemytu substancjami dopingowymi, zabronionymi w sporcie, w szczególności sterydami. Coraz częściej stanowią one alternatywę dla handlu narkotykami.

Projekt przewiduje też utworzenie panelu dyscyplinarnego, którego zadaniem ma być rozstrzyganie w sprawach dyscyplinarnych o doping w sporcie. Organ ma przyczynić się do podniesienia jakości orzecznictwa w tych sprawach.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu