O śmierci prof. Janusza Barty poinformował we wtorek Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego zmarły był absolwentem, a później wykładowcą.

Uczelnia przypomina, że od lat 90-tych pracował wspólnie z prof. dr. hab. Ryszardem Markiewiczem, tworząc legendarny (nie tylko w Polsce, ale i na świecie) duet, który kształtował współczesne polskie prawo autorskie. Do najważniejszych wspólnych publikacji obu profesorów należą: Główne problemy prawa komputerowego, Internet i prawo, Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Oprogramowanie open source w świetle prawa autorskiego, oraz wielokrotnie aktualizowane Prawo autorskie.

W sumie prof. Janusz Barta napisał ponad 200 publikacji naukowych, które stanowiły i stanowią bardzo cenny wkład w rozwój nauki prawa autorskiego.

Prof. Janusz Barta był redaktorem tomu 13 Systemu Prawa Prywatnego pt. „Prawo autorskie" oraz współredaktorem komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, współautorem komentarza do ustawy o ochronie baz danych. W latach 1990-2006 był redaktorem naczelnym serii: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej; był także członkiem redakcji różnych czasopism prawniczych (w tym Kwartalnika Prawa Prywatnego).

Był członkiem Komisji Prawa Autorskiego, Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności; otrzymał wiele odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Laur Jagielloński.

- Przez cały okres działalności akademickiej i naukowej Pan Profesor dawał przykład wspaniałej naukowej współpracy, przyjacielskiego współmyślenia z zachowaniem należnego szacunku dla odmiennych poglądów. Hojnie dzielił się swoją wiedzą i otaczał opieką liczne grono wychowanków - podkreśla Wydział Prawa i Administracji UJ.